10. díl – Jak zvolit nejvhodnější záběr

Před samotným natáčením je dobré chvíli přemýšlet nad možnostmi, které při volbě záběrů máme. V tomto díle se společně podíváme na popis záběrů z hlediska jejich velikosti a kompozice. Víš například, jak natočit americký záběr ve zlatém řezu? Uvidíš, že to není nic složitého. Nejprve si ale zopakujme základní záběry při natáčení reportáží.

Do základní sestavy záběrů patří standup, kdy redaktor mluví k divákům, tedy dívá se do kamery bez možnosti pozdějšího střihu - uvádí, provází nebo se loučí s příspěvkem.

Insertní-vložený záběr (insert) - slangově často nazývaný „pokrývák“ nebo pokrývací či ilustrační záběr, se kterým budeš ilustrovat například delší rozhovor. Začneš záběrem na respondenta, potom se ukáže pokrývák, ale pořád je slyšet respondent. Pro diváka se tak informace stane pestřejší.

Další možností je samotný rozhovor. Zde je třeba se dopředu rozhodnout, budeš-li v roli redaktora v obraze či nikoli. V klasickém zpravodajství to není příliš vhodné, u publicistiky je již role redaktora v obraze běžnější.

Velikosti záběrů

Záběry hodnotíme zpravidla ve vztahu k postavě a funkci prostředí. Základní typy pojmenovala filmová teorie: od velkého celku až po velký detail.

Velký celek (zkratka VC)

Používá se pro orientaci v prostředí. Jednotlivý člověk je málo registrovatelný, ztrácí se v prostředí.

Celek (zkratka C)

Zachycuje přehledně celé místo akce, člověk je situován ve vzájemném vztahu k prostředí, podstatná je akce, nikoli mimika tváře.

Polocelek (PC)

Postava může být ukázána celá, ale minimálně do pasu. Prostředí již však hraje druhořadou roli. Zde je již možné využití gestikulace.

Americký záběr (AZ)

Postava je ukázána asi po kolena, prostředí vnímáme jen prostřednictvím akce postavy. Vznikl v době, kdy se kinematografie věnovala westernům. Jezdci na koni byli snímáni tak, aby byl vidět kolt. Dnes je to velmi běžný záběr u akčních filmů.

Polodetail (PD)

Ukazujeme postavu maximálně od pasu výše. Při bližších záběrech může být problematické zobrazit gestikulaci rukou. PD zachycuje zřetelně mimiku postavy, prostředí bývá zpravidla neostré, potlačené.

Detail (D)

Většinu plátna zabírá obličej, markantní akcent na protagonistu, zpravidla proniká „dovnitř“ postavy, do myšlení a emocí.

Velký detail (VD)

Zachycuje podstatnou část lidské nebo zvířecí postavy (oči, ruce atd.) nebo podobně jako detail zdůrazňuje důležitou akci nebo rekvizitu. Vhodný např. při rozhovorech pro prostřihy (např. nervózní ruce, těkající oči)

Kompozice záběrů

Správnou kompozici se nelze naučit. S tou se musíš narodit. Existuje ale minimálně jeden tip, který ti může rychle pomoci: zlatý řez.

Zlatý řez

Důležité je si uvědomit, že existují nějaké „zákony“ symbiózy, které dodržuje odnepaměti výtvarné umění i kinematografie. Nikdo neví proč. Kde to vzniklo? Bude fajn, když si zapamatuješ kouzlo zlatého řezu. Poměr stran 1:1,62 se dnes nazývá zlatý řez, ale znám byl už ve starověkém Egyptě. Leonardo da Vinci o něm mluvil jako o božském čísle. Sám pojem zlatý řez se používá až od 19. století. Je to poměr stran vycházející ze samotného uzpůsobení přírody, proto je nám vlastní, na pohled příjemný a hluboce zakořeněný (např. naše srdce v ose těla je umístěné ve zlatém řezu).

Počítat vzorce, které pro něj existují, asi na místě natáčení nebudeš, soustřeď se zkrátka na to, aby byla postava na třetinu záběru, což zhruba odpovídá právě zmíněnému poměru vzdálenosti osy postavy od levého kraje záběru ku vzdálenosti osy postavy od pravého kraje záběru (podívej se na obrázky níže). Zlatý řez je vhodný pro komponování rozhovoru, výpovědí či anket.

Symetrie záběru

Symetrie neboli pravidelné rozmístění prvků kolem středu nebo některé osy. Tak jako v přírodě existuje zlatý řez, objevuje se i symetrie.  Se symetrickými záběry pracuj obezřetně. Jsou vhodné např. v moderovaných zpravodajských relacích ze studia.

 

Zpět na stránku Desatera mobilního reportéra

 

Reportáže našich studentů

Podívej se do galerie plné mediálních výstupů studentů VOŠP. V praktických dílnách pravidelně vznikají reportáže nebo talkshow z našeho televizního studia.

Zjisti více o studiu na VOŠP

Naše škola chce jako studenty tvůrčí mladé lidi s nápady a chutí učit se mediálnímu řemeslu od profesionálů v prakticky zaměřeném vzdělávacím programu.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2021 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“