STUDIUM PUBLICISTIKY A PRAXE V TV NOE

 

 

Co je hlavní náplní toho projektu?
Hlavní náplní tohoto projektu je odborná příprava a praktická výuka budoucích pracovníku či spolupracovníků TV Noe. Ti budou mít šanci absolvovat na Vyšší odborné škole publicistiky tříleté denní studium oboru "Publicistika," které je řádně akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.) Své technické dovednosti budou získávat v rámci dlouhodobé odborné praxe v televizí Noe.

Nabízí studium nějaký diplom?
Studium zakončené absolventskou zkouškou na Vyšší odborné škole publicistiky. Po jejím úspěšném složení dostanou studenti titul diplomovaný specialista (DiS.)

Kde bude výuka probíhat?
Výuka bude probíhat v Praze. Budeme hledat takové řešení, abychom co nejlépe optimalizovali společně strávený čas studentů pedagogů a pracovníků TV Noe. Po celou dobu projektu bude možné využívat u teoretických předmětů on-line formu studia, takzvaný e-learning.

Jakou mám šanci se do projektu zapojit?
Do projektu přijímáme na základě posouzení vaší motivace ke studiu a zájmu o mediální obor. Podmínkou přijetí je mít dokončené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Po vyplnění přihlášky na Vyšší odbornou školu publicistiky absolvujete informativní přijímací pohovor.

Platí se v rámci studia školné?
Za studenty v rámci projektu platí školné TV Noe. Podmínkou je, aby byli studenti v TV NOE zaměstnáni formou dlouhodobé odborné praxe. Školné pro akademický rok (dva semestry) v denní formě studia činí 32 000 Kč.

Jak zjistím, že budu moci nastoupit dlouhodobou praxi v TV Noe?
Po vyplnění přihlášky na Vyšší odbornou školu publicistiky vás bude kontaktovat studijní oddělení. Členem komise v rámci přijímacího řízení bude také pracovník televize NOE, takže získáte okamžitou zpětnou vazbu.

ZKUŠENOSTI V TV NOE

Studenti společného projektu televize NOE a VOŠ publicistiky budou kromě studia vykonávat svoji praxi v televizi NOE. V pražské redakci i v Ostravě, kde televize Noe sídlí, je čeká seznámení se všemi úrovněmi a aspekty vzniku mediálních obsahů.

Naučí se redaktorské a editorské přípravě pro zpravodajství (Zpravodajské noeviny), denní živé vysílání (Živě s Noe) i pravidelné debatní pořady (V souvislostech, Kulatý stůl ad.).

Studenti VOŠ publicistiky díky televizi NOE poznají, co vše předchází okamžiku, kdy se hotový pořad objeví na televizní obrazovce. Vedle pečlivé produkce a obsahové přípravy každého pořadu musí všechna média klást důraz také na propagaci. Proto je televize Noe aktivní i na poli sociálních médií (Facebook, Instagram) a snaží se být vidět všude tam, kde jsou její potencionální diváci.

Televize Noe má technické vybavení na vysoké úrovni, a tak se v rámci praxe studenti seznámí i s nejnovějšími technologickými trendy a postupy, s prací ve studiu i v terénu. Díky pravidelnému vysílání přímých přenosů bohoslužeb, koncertů (vážná hudba, folklór, folk, rock) a dalších společenských událostí, studenti získají cenné zkušenosti ve všech oblastech audiovizuální produkce.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz
Copyright © 2011—2019 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“