Tvůrčí psaní s Markétou Dočekalovou

Vyšší odborná škola publicistiky od nového školního roku 2018/2019 výrazně posílí výuku v zaměření Žurnalistika a tvůrčí psaní. Kurzy rozvíjející u studentů schopnost přesného a poutavého vyjadřování povede nově scénáristka a lektorka tvůrčího psaní Markéta Dočekalová.

 

Markéta Dočekalová patří k předním českým lektorům tvůrčího psaní, o čemž svědčí úspěchy jejích bývalých studentů. Nejen pro ně vydala již tři díly učebnice „Tvůrčího psaní pro každého“. Na novém aktualizovaném vydání prvního dílu se nedávno podílela také Vyšší odborná škola publicistiky. Dočekalová, která vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, je kromě jiného také úspěšnou publicistkou a scenáristkou. Na svém kontě má tisíce realizovaných televizních scénářů a dva romány. Je zakladatelkou a ředitelkou literární agentury „Mám talent“, která se mimo jiné věnuje vyhledávání literárních talentů.

V zaměření Žurnalistika a tvůrčí psaní na VOŠ publicistiky se klade důraz zejména na praktickou výuku, kdy si studenti pod odborným vedením zkouší reálnou práci novináře. Naučí se psát publicistické útvary, jako jsou zprávy, články, reportáže, komentáře, črty, medailony, ale i blogy. Dozví se mimo jiné, jaký je rozdíl mezi fejetonem a sloupkem. Proniknou do úlohy editora, fotoeditora, layoutéra, grafika či korektora a ozřejmí si, jak s nimi všemi spolupracuje redaktor. Procvičí se ve správné práci se zdroji a v neposlední řadě se zdokonalí v českém jazyce.

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Její studenti získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti také v zaměřeních Audiovizuální a digitální média a PR a komunikační studia.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz
Copyright © 2011—2019 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“