O škole

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze je novinářská škola, která připravuje studenty na mediální profese na poli televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií. Předností studia na Publicistice jsou mediální profesionálové v řadách lektorů, široký výběr praktických dílen, odborné praxe, moderního technologického zázemí i flexibilita rozvrhu. Škola tak dokáže vybavit studenty znalostmi i praktickými dovednostmi. Proto řada studentů nachází uplatnění ve svém oboru již při studiu. Naši absolventi působí jako publicisté, reportéři, moderátoři, sportovní novináři či komentátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři, střihači, kameramani, fotografové, produkční, tiskoví mluvčí, marketéři, kreativci, multimediální producenti atd. Protože přišli, zjistili v čem jsou dobří, rozvinuli svůj talent a v průběhu praxí načerpali reálné zkušenosti, teď dělají, co je baví.

Co chceme a kam jdeme?

  • Chceme, aby naši absolventi byli vzdělaní, všestranní a aktivní jako studenti naší školy; zvídaví, samostatní a praktičtí jako budoucí mediální profesionálové a angažovaní jako odpovědní občané a spolutvůrci svých osudů nejen v rámci České republiky, ale i Evropy a globalizujícího se světa.
  • Chceme, aby se naši absolventi stali, řečeno sportovní terminologií, „mediálními univerzály“, a uměli se pohybovat napříč mediálními profesemi.
  • Chceme, aby studenti během svého studia co nejvíce používali a rozvíjeli „měkké komunikační dovednosti“, tzv. soft skills – empatii, znalost lidí, komunikativnost, sebekritičnost, schopnost se prosadit, vést tým a nadchnout ostatní pro společný cíl.
  • Chceme, aby si naši studenti vštípili podnikatelské kompetence a neustále kultivovali své zaměstnanecké chování tak, aby do svého prvního zaměstnání nastupovali nejen jako hotoví profesionálové, ale byli dlouhodobým přínosem i pro firmy samotné. Považujeme se za studijní firmu – inkubátor, která nejnovější trendy v médiích sleduje a aplikuje.
  • Rozvíjíme se jako mediální škola podnikatelského typu – co vyučujeme, to také reálně děláme.
  • Nabízíme komunitní prostor, který studenty nejen baví, ale i vzdělává, rozvíjí a podporuje jejich schopnosti v reálném mediálním světě. Společně se studenty se vzájemně inspirujeme a ovlivňujeme, jsme společenství učících se lidí.

Petr Uherka, ředitel VOŠP

Promoce (2021)

Promoce (2020)

Absolutoria (2016)

Absolutoria (2015)

Absolutoria (2014)

Předávání diplomů absolventům VOŠP (2014)

Promoce v refektáři benediktinského kláštera Na Slovanech (2013)

 

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).