O škole

Co chceme a kam jdeme?

  • Chceme, aby naši absolventi byli vzdělaní, všestranní a aktivní jako studenti naší školy; zvídaví, samostatní a praktičtí jako budoucí mediální profesionálové a angažovaní jako odpovědní občané a spolutvůrci svých osudů nejen v rámci České republiky, ale i Evropy a globalizujícího se světa.
  • Chceme, aby se naši absolventi stali, řečeno sportovní terminologií, ”mediálními univerzály”, a uměli se pohybovat napříč mediálními profesemi.
  • Chceme, aby studenti během svého studia co nejvíce používali a rozvíjeli “měkké komunikační dovednosti”, tzv. soft skills – empatii, znalost lidí, komunikativnost, sebekritičnost, schopnost se prosadit, vést tým a nadchnout ostatní pro společný cíl.
  • Chceme, aby si naši studenti vštípili podnikatelské kompetence a neustále kultivovali své zaměstnanecké chování tak, aby do svého prvního zaměstnání nastupovali nejen jako hotoví profesionálové, ale byli dlouhodobým přínosem i pro firmy samotné. Považujeme se za studijní firmu – inkubátor, která nejnovější trendy v médiích sleduje a aplikuje.
  • Rozvíjíme se jako mediální škola podnikatelského typu – co vyučujeme, to také reálně děláme. Pracujeme s původním konceptem fiktivních peněz EduMoney, kterými jsou studenti odměňováni za svou práci ve školních firmách jako Generace20 nebo PubliCity. Studenti si v této strategické hře mohou vyzkoušet zaměstnání se vším všudy – od podepsání smlouvy, redakčních porad či prezentací klientům až po práci v týmu či první odměnu za svůj výkon.
  • Nabízíme komunitní prostor, který studenty nejen baví, ale i vzdělává, rozvíjí a podporuje jejich schopnosti v reálném mediálním světě. Společně se studenty se vzájemně inspirujeme a ovlivňujeme, jsme společenství učících se lidí.

Petr Uherka, ředitel VOŠP

Absolutoria (2016)

Absolutoria (2015)

Absolutoria (2014)

Předávání diplomů absolventům VOŠP (2014)

Promoce v refektáři benediktinského kláštera Na Slovanech (2013)

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz
Copyright © 2011—2019 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“