Partneři

ADV studio

 • Spolupracujeme s ADV studiem při doplňování technického vybavení našeho školního televizního studia.

Česká marketingová společnost

 • Česká marketingová společnost (ČMS) pořádá soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně.
 • Soutěž se zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky a zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.
 • S ČMS spolupracujeme na zviditelnění soutěže, naši studenti mají tak možnost vést dialog s těmi nejlepšími v oboru.

Institut komunikace s veřejností

 • Institut komunikace s veřejností (IKSV) chce zlepšovat komunikaci státních institucí směrem ke svým občanům, kultivovat vazbu veřejnosti k institucím veřejné a státní služby a zprostředkovat profesionálnější vztah mezi úřadem a občanem-klientem.

Evropský parlament

 • Kancelář Evropského parlamentu v Praze každoročně nabízí studentům žurnalistiky a publicistiky třídenní studijní cestu do Evropského parlamentu v Bruselu.

 • Vybraní studenti VOŠP tak mohou nahlédnout do mediálního zákulisí EP a seznámit se s jeho prací.

FotoŠkoda

 • S Centrem FotoŠkoda (CFŠ) jsme navázali dlouhodobou, vzájemně prospěšnou spolupráci.
 • Příkladem byla například fotosoutěž Just Shoot It! (2011), určená mladým fotografům ve věku 16 až 26 let, kteří měli reportážním způsobem zachycovat dění kolem sebe.
 • Nejlepší fotografie jsme pak představili veřejnosti ve výstavním sále Centra FotoŠkoda v Praze. Vítězové také získali poukázky na fotografické služby a zboží v Centru FotoŠkoda.

NEWTON Media, a.s.

 • Naši studenti využívají k rešerším a psaní svých písemných prací monitoring médií z databáze ANOPRESS. Mohou navíc získat i certifikace uživatelských schopností při práci s databází a softwarem společnosti NEWTON Media, a.s.

Političtívězni.cz

 • Spolupracujeme na projektu Političtívězni.cz, jenž mapuje životní příběhy bývalých politických vězňů a vězeňkyň československých komunistických věznic a pracovních táborů pomocí metodologického přístupu „dějin viděných zdola" – očitým svědectvím přímých účastníků historických událostí.
 • Za přispění naší školy vznikl zajímavý film o výjimečném osudu politické vězeňkyně Karly Charvátové K. Ch. – dokumentární portrét.

Pražský veletržní areál Expo Praha

 • V tomto roce zahájila Publicity, komunikační agentura studentů Vyšší odborné školy publicistiky, spolupráci s veletrhy For Interior, For Decor & Present a For Gastro & Hotel, které se konají od 26. do 29. září 2013 v Pražském veletržním areálu Expo Praha. Studenti VOŠP se aktivně podíleli na PR aktivitách – pracovali v Press Centru, připravovali speciální anketu mezi vystavujícími firmami a mapovali dění na veletrzích.
 • Majitelem a provozovatelem výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech je ABF. Je pořadatelem cca 35 veletrhů v roce. Jeho velkou předností je dopravní dostupnost a velkokapacitní parkoviště. V areálu se nacházejí i VIP prostory pro obchodní jednání a odpočinkové zóny pro vystavovatele a návštěvníky.

Studio Velehrad Olomouc

 • Pokračovali jsme ve spolupráci se Studiem Velehrad Olomouc při realizaci studijního zaměření Audiovizuální a digitální média.
 • Podíleli jsme se také v rámci Prázdninové školy Velehrad na letní Škole médií a filmu (9. 7. – 3. 8. 2012).

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“