Zřizovatel

Zřizovatelem Vyšší odborné školy publicistiky je stejně jako 18 dalších škol a školských zařízení sdružených do 15 právnických subjektů Arcibiskupství pražské. Na území pražské arcidiecéze působí celkem 32 církevních škol a školských zařízení sdružených do 26 právnických subjektů.

Odpovědnost za působení Arcibiskupství pražského v oblasti výchovně – vzdělávací nese generální vikář pražské arcidiecéze pro správu a organizaci a ředitel kurie Mons. Jan Balík. Svou činnost vykonává za pomoci odborných pracovníků. Koordinátorem církevního školství v Arcidiecézi pražské je PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Referát církevního školství

Referát církevního školství se zabývá problematikou na úseku náboženského vzdělávání v katolických i ostatních školách, kterou analyzuje a vyhodnocuje pro potřeby arcibiskupa a příslušného biskupského vikáře. Referát je nástrojem péče arcibiskupa a příslušného biskupského vikáře o školství, vzdělávací proces a katechezi ve školách.

Referát církevního školství v oblasti své působnosti jedná s příslušnými státními úřady, orgány samosprávy a partnerskými institucemi, s jednotlivými školami, se školskými referáty ostatních diecézí, se školskou sekcí České biskupské konference a se zahraničními partnery v oblasti církevního školství. Referát poskytuje odborné konzultace při tvorbě a aktualizacích školních vzdělávacích programů škol zřizovaných Arcibiskupstvím pražským.

Pracovníci Referátu církevního školství konají inspekce výuky katolického náboženství na všech základních a středních školách. Pro ekonomicko-správní agendu církevního školství je také na Arcibiskupství pražském ve finančním oddělení odboru Správa majetku zřízena pozice metodika a kontrolora školských právnických osob zřizovaných Arcibiskupstvím pražským, který poskytuje ředitelům všech církevních škol a školských zařízení na území arcidiecéze servisní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hospodaření.

Rada školské právnické osoby

Orgánem školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou než ministerstvem, krajem, obcí či svazkem obcí nebo fyzickou osobou jsou podle § 124 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel a rada.

Rada

  • dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,
  • schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,
  • schvaluje školní vzdělávací programy škol a školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává,
  • schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,
  • schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,
  • projednává návrhy změn zřizovací listiny,
  • navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby, rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické osoby,
  • schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi, schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školské právnické osoby.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).