Financování studia

Školné a výhody, které za něj získáte

 • Školné na Vyšší odborné škole publicistiky od školního roku 2019/2020 je stanoveno na 32 000 Kč na školní rok. Pokrývá část provozních nákladů školy a jejího technického vybavení a zabezpečení.

Jako student Vyšší odborné školy publicistiky získáte oproti školnému všechny výhody, které plynou ze statusu studenta:

 • zdravotní pojištění hrazené státem na celý školní rok v hodnotě 17 820 Kč
 • slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 4 020 Kč na kalendářní rok
 • studentskou slevu na pražskou MHD v hodnotě až 3 120 Kč (měsíční kupony)
 • studentskou kartu ISIC a další slevy v dopravě, na vstupném, při nákupu odborné literatury.

Jak mohu své studium financovat?

 • Školné se platí v celkové částce vždy na začátku školního roku.
 • V případě rozložení školného na dvě splátky, je účtováno 18 000 Kč za jeden semestr. Ideální je platba prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet školy, platit lze i v hotovosti.
 • Je možná i platba třetí stranou, např. zaměstnavatelem studenta, který ho tím vlastně vysílá na odbornou přípravu.
 • Pro financování studia je možné využít i některý z bankovních úvěrových produktů, studentské půjčky se pohybují v úrokových sazbách do 10 % p.a.

Mohu získat sociální nebo prospěchové stipendium?

 • Snažíme se umožnit studium i těm, kteří o něj mají zájem, mají pro jeho úspěšné zvládnutí předpoklady, ale z vážných rodinných, sociálních nebo zdravotních důvodů by pro ně školné bylo nepřekonatelnou překážkou. Na základě zdůvodněné a podložené žádosti je pak možné žádat např. o rozklad školného na splátky.
 • Škola také odměňuje vynikající studijní a tvůrčí výkony studentů a významnou pomoc při rozvoji školy za dané studijní období finančními odměnami ve formě prospěchových stipendií podle stipendijního řádu.

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz
Copyright © 2011—2020 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“