Marketing a produkce médií

Public relations a marketingovou komunikaci vyučujeme ve dvou specializačních modulech.

 • V prvním získáte úplný základ dovedností a znalostí Public relations a vybraných oblastí marketingu a marketingové komunikace.
 • Důraz klademe na to, abyste porozuměli produktu klienta a uměli ho podpořit pomocí různých Public relations kanálů a technik.
 • Cílem druhého navazujícího modulu je představit vám základy Public relations a marketingové komunikace s ohledem na firemní cíle.
 • Naučíte se, jak nejlépe zviditelnit firmu a náležitě ji mediálně „prodat“.
 • Budete umět rozvíjet témata, která se přímo vztahují k existenci firmy, její činnosti a jejím výsledkům.

Naučte se řemeslu a rozviňte svou kreativitu

Po úspěšném absolvování prvního modulu

 • se budete orientovat v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace a budete umět vyložit účinnost Public relations a způsob použití symbolu, obrazu, slova a textu,
 • zvolíte vhodné komunikační kanály a správné komunikativní a mediální chování tak, aby zasáhly cílové skupiny,
 • porozumíte možnostem marketingového mixu, budete schopni aplikovat základní prostředky marketingového výzkumu a připravíte jednoduchý marketingový plán,
 • dokážete navrhnout, realizovat a vyhodnocovat menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků s primární vazbou na PR techniky,
 • prohloubíte svůj smysl pro účinnost různých forem marketingové komunikace a
 • budete schopni odpovědět na otázku, jak realizovaná produktová kampaň zapadla do marketingového a komunikačního mixu dané společnosti.

Vyzkoušejte si, jak to funguje v reálné firmě

Po pečlivém studiu druhého modulu

 • získáte základní představu o rozvíjení a ochraně dobré pověsti firmy a jejich produktů jako nejcennějšího aktiva každé společnosti,
 • uvědomíte si, jak je pro dosažení tohoto cíle důležitá systematická a kontinuální komunikace se všemi cílovými skupinami,
 • porozumíte vztahu firemní a produktové značky a struktuře firemní identity,
 • rozeznáte rozdíly v komunikaci s institucionálním a individuálním klientem,
 • zvládnete nástroje Public relations jako kulatý stůl, setkání s novináři, briefing, tisková konference, seminář, eventy nebo oborový veletrh,
 • poznáte, jak hájit zájmy firmy v komunikaci, občanskými iniciativami, zájmovými sdruženími i s nátlakovými skupinami,
 • naučíte se novým komunikačním technikám v online prostředí.

 

 

Agentura PubliCity

Ve studentské komunikační agentuře PubliCity si můžete vyzkoušet reálný svět práce v komunikační agentuře.

 • Stanete se výkonnými specialisty. Pedagogové, lektoři a hosté modulu vás jako zadavatelé budou konfrontovat se vším, co potkáte v budoucím profesním životě.
 • Budete pracovat v pružných týmech na kampaních, na pozicích Junior/Senior Specialista a Asistent. Ti nejlepší ze Senior specialistů vedou studentské týmy.
 • Důvěrně se seznámíte s obvyklým produkčním servisem, prací Public relations a komunikačních agentur, které mají jediný cíl – kreativně a účinně naplnit přání klienta. Získáte důležitou zkušenost při jednání a řízení vztahu s klientem.
 • PubliCity nabízí a prodává svou práci nejen jiným týmům z tvůrčích dílen ostatních zaměření a interním projektům školy, ale také reálným firmám a partnerům, se kterými škola spolupracuje.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2021 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“