Marketing a produkce médií

V tomto zaměření se naučíte rozumět marketingové komunikaci. Získáte pokročilé znalosti a dovednosti v oboru Public Relations a marketingu. Dokážete navrhnout, realizovat a vyhodnotit komunikační kampaně. Osvojíte si různé postupy PR v off-line i on-line prostředí. Zvládnete PR nástroje jako jsou tisková konference, veletrh a další eventy. Budete umět hájit zájmy značky, budete vědět, jak ji zviditelnit a rozvíjet, a také chránit její dobrou pověst.

Jeden z nástojů marketingové komunikace je pořádání akcí. Proto studenti marketingu měli připravit veřejnou akci s konkrétním marketingovým cílem – čekalo je tedy připravit koncept akce, specifikace publika, návrh tématu, dramaturgie programu, příprava plánu komunikace včetně vizuálu akce, harmonogram příprav, obhájení a dodržení rozpočtu a kompletní zajištění akce.

Letos jsme si užili například RYCHLORANDE:

Naučte se řemeslu a rozviňte svou kreativitu

Po úspěšném absolvování prvního modulu

 • se budete orientovat v jednotlivých disciplínách marketingové komunikace a budete umět vyložit účinnost Public Relations a způsob použití symbolu, obrazu, slova a textu,
 • zvolíte vhodné komunikační kanály a správné komunikativní a mediální chování tak, aby zasáhly cílové skupiny,
 • porozumíte možnostem marketingového mixu, budete schopni aplikovat základní prostředky marketingového výzkumu a připravíte jednoduchý marketingový plán,
 • dokážete navrhnout, realizovat a vyhodnocovat menší kampaně s komplexním zapojením různých komunikačních prostředků s primární vazbou na PR techniky,
 • prohloubíte svůj smysl pro účinnost různých forem marketingové komunikace,
 • budete schopni odpovědět na otázku, jak realizovaná produktová kampaň zapadla do marketingového a komunikačního mixu dané společnosti.

Vyzkoušejte si, jak to funguje v reálné firmě

Po pečlivém studiu druhého modulu

 • získáte základní představu o rozvíjení a ochraně dobré pověsti firmy a jejich produktů jako nejcennějšího aktiva každé společnosti,
 • uvědomíte si, jak je pro dosažení tohoto cíle důležitá systematická a kontinuální komunikace se všemi cílovými skupinami,
 • porozumíte vztahu firemní a produktové značky a struktuře firemní identity,
 • rozeznáte rozdíly v komunikaci s institucionálním a individuálním klientem,
 • zvládnete nástroje Public Relations jako kulatý stůl, setkání s novináři, briefing, tisková konference, seminář, eventy nebo oborový veletrh,
 • poznáte, jak hájit zájmy firmy v komunikaci s občanskými iniciativami, zájmovými sdruženími i s nátlakovými skupinami,
 • naučíte se novým komunikačním technikám v on-line prostředí.

Agentura Pro.motion

Ve studentské reklamní agentuře Pro.motion si můžete vyzkoušet reálný svět práce v komunikační agentuře.

 • Stanete se výkonnými specialisty. Pedagogové, lektoři a hosté modulu vás jako zadavatelé budou konfrontovat se vším, co potkáte v budoucím profesním životě.
 • Budete pracovat v pružných týmech na kampaních, na pozicích Junior/Senior specialista a Asistent. Ti nejlepší ze Senior specialistů vedou studentské týmy.
 • Důvěrně se seznámíte s obvyklým produkčním servisem, prací Public Relations a komunikačních agentur, které mají jediný cíl – kreativně a účinně naplnit přání klienta. Získáte důležitou zkušenost při jednání a řízení vztahu s klientem.
 • Pro.motion nabízí a prodává svou práci nejen jiným týmům z tvůrčích dílen ostatních zaměření a interním projektům školy, ale také reálným firmám a partnerům, se kterými škola spolupracuje.

 

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).