Navazující studium

Bakalářské studium

Vyšší odborná škola publicistika svým absolventům nabízí zkrácené (jednoleté) bakalářské studium na partnerských vysokých školách:

Metropolitní univerzita Praha

 • Název studijního oboru: Humanitní studia, Mediální studia
 • Typ studijního programu: bakalářský / prezenční, kombinovaná / 1–2 roky
 • Studované předměty: Vývoj evropské spolupráce a integrace, Média a konzumní společnost, 1. cizí jazyk, 2. cizí jazyk, České politické myšlení, Metody výzkumu v sociálních vědách, Sociologie rodiny, Teorie demokracie, Přechod české společnosti k demokracii, Sociologie města, Česká média po roce 1989, Diplomový seminář
 • Státní závěrečná zkouška: Obhajoba bakalářské práce; Moderní historie (19. a 20. století) a politická filozofie; Politologie, sociologie a mediální studia
 • Cena studia: cena za jeden akademický rok je 55.000,-Kč
 • Na univerzitě je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu a složit rigorózní zkoušku.

Další informace:

 • na www.mup.cz
 • u prorektora pro pedagogickou činnost a vedoucího katedry humanitních věd PhDr. Petra Vyhnánka

CEVRO Institut

Universita Jana Amose Komenského Praha

 • Absolventi VOŠP s titulem DiS. jsou přijímáni do 3. ročníku studia, titul Bc. je možné získat během 1 roku.

Další informace:

 • na www.ujak.cz
 • na studijním oddělení v úředních hodinách, studijní referentka Lenka Kuncová, tel.: 267 199 014 /Roháčova 63, Praha 3/

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2021 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“