Vzdělávací program

 • Od školního roku 2010/2011 zavedla Vyšší odborná školy publicistiky inovovaný vzdělávací program tvorby obsahů médií založený na modulovém a kreditním systému studia v denní a od roku 2011/2012 i kombinované formě studia. Vzdělávací program pravidelně inovujeme.
 • Program vzhledem k modulovému uspořádání poskytne dostatek prostoru pro časové sladění studia s dalšími aktivitami (souběžné studium, praxe v oboru, studijní praxe v zahraničí).
 • Kreditní systém ECTS umožní snazší uznávání dosažených výsledků vzdělávání směrem dovnitř (student si nechá na VOŠP uznat např. jazykové studium získané jinde, předměty nebo moduly absolvované na jiných českých nebo zahraničních VOŠ nebo VŠ) i směrem ven (student si nechá uznat kredity získané na VOŠP v dalším studiu na VŠ v bakalářském nebo magisterském stupni).

Zaměření a specializace

Vzdělávací program zavádí čtyři studijní zaměření, v nichž je možné se dále specializovat v rámci specializačních dílen a volitelných modulů:

 • Tvůrčí psaní pro média – specializační větve např. Kulturní publicistika, Sportovní publicistika, Společensko-politická publicistika, Ekonomická publicistika, Tvůrčí psaní apod.
 • Televizní a rozhlasová publicistika – specializační větve např. Multimediální žurnalistika, Kamera a střih, Fotografie a grafika, Produkce a řada dalších rozšiřujících dílen
 • Promotion, PR a Art marketing – specializační větve např. Vztahy s veřejností, Marketing a reklama, Brand žurnalistika apod.
 • Mediální projekty – pro studenty, kteří by se chtěli naučit více o tom, jak si postavit vlastní mediální projekt.

Zaměření si student vybírá volbou příslušných specializačních modulů v 2. ročníku studia.

Projektově zaměřená výuka

 • Jednotlivé moduly (obzvláště specializační a tvůrčí dílny) a jejich výstupy mají přímou vazbu na komunikační, prezentační a partnerské projekty, které ve škole probíhají.
 • Projekty jsou typicky pod hlavičkou některé ze školních interních „firem“, které je zastřešují (příkladem je třeba průběžný projekt Generace20.cz).
 • Studenti si tak vedle tvorby mediálních výstupů zvyknou na práci v produkčním týmu nebo v redakci, s konkrétním harmonogramem, cíli a výstupy podle požadovaného zadání a v požadované kvalitě.

Možné projekty a jejich výstupy

 • Zpravodajský a publikační web školy a materiály pro něj (např. Generace20.cz, sekce Natáčíme, Fotíme apod.),
 • sborníky, sbírky, analýzy,
 • audiovizuální díla, dokumenty, časosběrné snímky,
 • absolventské práce.

Organizace studia

 • Student si sám volí průběh vzdělávacím programem,
 • zapisuje si moduly z nabídky školy a za kreditní poukázky,
 • za úspěšně absolvované moduly student obdrží kredity,
 • kontrola splnění studijních povinností se provádí na konci každého školního roku a na konci studia.
 • pro postup do 2. ročníku musí student získat alespoň 50 kreditů,
 • pro postup do 3. ročníku musí student získat alespoň 100 kreditů,
 • pro připuštění k absolutoriu musí student získat alespoň 180 kreditů, úspěšně absolvovat všechny povinné a povinně volitelné moduly, 30 kreditů je vyhrazeno pro volitelné moduly.

Vyučovací období trvá 12 týdnů a je rozdělené na dvě období, které trvají od října do ledna a od března do června.

Šest až osm týdnů v měsících září a únor je vyhrazeno pro blokovou praxiblokovou výuku 1. ročníku.

Podmínky pro úspěšné dokončení studia

 • Student musí za studium získat minimálně 180 kreditů, úspěšně absolvovat všechny povinné a povinně volitelné moduly (vč. odborných praxí), odevzdat a obhájit absolventskou práci a složit absolventskou zkoušku.
 • Úspěšný absolvent je oprávněn používat titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Vzorový studijní plán

 • V následujícím plánu najdete přehled povinných a povinně volitelných modulů, které tvoří obsah učiva.

Vysvětlivky

 • Rozsah: počet hodin přednášek a dalších forem výuky (cvičení, seminář) týdně,
 • ECTS: počet kreditů za úspěšně absolvovaný předmět,
 • zakončení: Zk = zkouška, KZ = klasifikovaný zápočet (klasifikační stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl),
 • druh: P = povinný modul, PV = povinně volitelný modul, V = volitelný modul,
 • dop. období: doporučené období, ve kterém je nejvhodnější si daný modul zapsat.

Název modulu

rozsah

ECTS

zakončení

druh

dop. období

Psaní a kritické novinářské myšlení

2/2

5

Zk

P

1.

Management a práce s lidmi

2/1

5

Zk

P

1.

Dějiny a současnost, civilizace a kultura 2

2/1

4

Zk

P

1.

Český jazyk, psaní a kritické myšlení

1/1

3

Zk

P

1.

Tvorba médií 2 – audio, video a digitální média

2/2

5

Zk

P

1.

Tvorba médií 3 – storytelling a dramaturgie

2/1

4

Zk

P

1.

Tvorba médií 6 – ICT a digitální média

1/2

4

Zk

P

1.

Cizí jazyk I.

0/2

2

Zk

P

1.

Dějiny a současnost, civilizace a kultura 3

2/1

4

Zk

P

2.

Český jazyk, rétorika a kultura mluveného projevu

0/2

3

Zk

P

2.

Tvorba médií 1 – publikace a vizuální komunikace

2/2

5

Zk

P

2.

Tvorba médií 4 – ekonomika a produkce

2/1

4

Zk

P

2.

Tvorba médií 5 – marketing a komunikace

2/1

4

Zk

P

2.

Instituce a společnost (Moc, peníze a právo)

2/1

4

Zk

P

2.

Cizí jazyk II.

0/2

2

Zk

P

2.

Ročníková práce

0/2

2

KZ

P

2.

Média a společnost (A)

2/2

5

Zk

P

3.

Antropologie, kultura a estetika

2/0

4

Zk

P

3.

Specializační modul zaměření Žurnalistika a tvůrčí psaní I. (A)

Specializační modul zaměření AVD média I. (A)

Specializační modul zaměření PR a komunikační studia I. (A)

Specializační modul zaměření Mediální projekty I. (A)

2/2

5

Zk

PV

3.

Specializační tematický ateliér 1

0/2

3

Zk

PV

3.

Specializační dílna 1

0/4

4

KZ

PV

3.

Český jazyk, syntax a jazyková kultura

0/2

3

Zk

P

3.

Cizí jazyk III.

0/2

2

Zk

P

3.

Odborná praxe 1

0/5

5

KZ

PV

3.

Antropologie, filosofie a etika

2/0

4

Zk

P

4.

Analýza, kritika a spol. odpovědnost médií (A)

2/2

5

Zk

P

4.

Specializační modul zaměření Žurnalistika a tvůrčí psaní II. (A)

Specializační modul zaměření AVD média II. (A)

Specializační modul zaměření PR a komunikační studia II. (A)

Specializační modul zaměření Mediální projekty II. (A)

2/2

5

Zk

PV

4.

Specializační dílna 2

0/4

4

KZ

PV

4.

Český jazyk, stylistika a jazyková kultura

0/2

3

Zk

P

4.

Cizí jazyk IV.

0/2

2

Zk

P

4.

Absolventský projekt I.

0/2

3

KZ

P

4.

Odborná praxe 2

0/5

5

KZ

PV

4.

Volitelné moduly 1

0/5

5

Zk, KZ

V

4.

Duchovní kořeny Evropy

2/2

5

Zk

PV

5.

Specializační projekty 1

0/6

6

KZ

PV

5.

Cizí jazyk V.

0/2

2

Zk

P

5.

Absolventský projekt II.

0/1

4

KZ

PV

5.

Odborná praxe 3

0/5

5

KZ

P

5.

Volitelné moduly 2

0/2

2

Zk, KZ

V

5.

Specializační projekt 2

0/6

6

KZ

PV

6.

Absolventský ateliér zam. Žurnalistika a tvůrčí psaní

Absolventský ateliér zam. AVD média

Absolventský ateliér zam. PR a komunikační studia

Absolventský ateliér zam. Mediální projekty

2/2

5

KZ

PV

6.

Odborná praxe 4

0/5

5

KZ

PV

6.

Volitelné moduly 3

0/9

9

Zk, KZ

V

6.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).