Žurnalistika a publicistika

žurnalistika - kdo je novinář a co děláKlasická publicistika je názorová žurnalistika

Žurnalistika a publicistika jsou v klasickém pojetí dvě novinářské disciplíny s posláním informovat čtenáře, diváky a posluchače o důležitých skutečnostech. Publicistika je vnímána jako část žurnalistiky, komentovaná žurnalistika, s autorským názorem, úhlem pohledu. To je klasický význam slov žurnalistika a publicistika.

Publicistika a žurnalistika jako tvorba mediálních obsahů

Na Vyšší odborné škole publicistiky žurnalistiku a publicistiku pojímáme šířeji, jako tvorbu mediálních obsahů, komunikaci s publikem, publikování. Učíme, jak vytvářet obsahy médií nejenom masových (novin, časopisů, rozhlasu, televize, internetového zpravodajství), ale také zájmových (blogy, magazíny), sociálních (sociální sítě, diskuzní fóra) a institucionálních (firemní tiskoviny, firemní weby, cílené firemní komunikace).

Vždy záleží, jaký je cíl komunikace – mediální obsah může nejen informovat, ale také bavit, vzdělávat, přesvědčovat, prodávat, budovat komunitu, nést a udržovat kulturu. Obsah musíme dále ladit s ohledem na cílovou skupinu – jiná bude komunikace směrem k dětem, jiná k myslivcům, jiná k voličům politické strany.

Žurnalistika a publicistika se mění, ale šikovní autoři jsou stále třeba.

Média jsou jakousi nervovou soustavou společnosti, propojují nás, zprostředkovávají komunikaci, uspokojují naše potřeby. Společnost se mění a média se mění také. Internet, digitální technologie a všudypřítomné sítě zvyšují dostupnost médií a umožňují vznik nových médií a nových mediálních forem. Potřeba kvalitních obsahů a šikovných tvůrců ale nemizí, právě naopak.

Žurnalistika a publicistika jsou o znalostech i dovednostech

Pokud chcete být úspěšní autoři mediálních výstupů, výřeční publicisté nebo pohotoví novináři, musíte zvládnout dvě věci:

  • znát mnoho o lidech i o světě – abyste se dokázali ptát, zasazovat informace do souvislostí, hledat nová a zajímavá témata a fenomény
  • umět psát, kreslit, fotit, natáčet – cokoliv z toho, ideálně více najednou, abyste své objevy, sdělení uměli poutavě zpracovat, zaujmout čtenáře, diváky, posluchače a svou práci prodat.

Obojí se lze naučit, nikdo není novinářem od narození. Chce to jen chuť, energii a čas.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“