Často kladené otázky

Pořádá škola Dny otevřených dveří?

 • Ano. Podrobnější informace včetně programu Dne otevřených dveří včas naleznete zde.

Jak úspěšní jsou absolventi VOŠP?

 • Naši absolventi jsou uznávanými odborníky napříč mediálním světem. Pracují jako novináři, mluvčí, moderátoři, střihači či produkční ve veřejnoprávních i soukromých médiích, PR agenturách a neziskových organizacích. Podívejte se na portréty některých našich úspěšných absolventů zde.
 • Studenti získávají zkušenosti v rámci čtyř souvislých praxí. Získávají tak pracovní kontakty a již během studia často pracují v médiích.


Jaký titul uděluje vaše škola po úspěšném ukončení studia?

 • Tříletý program je akreditovaný u MŠMT a zakončený absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.).
 • Absolventi VOŠP mají možnost získat titul Bc. v rámci navazujícího studia, a to na Univerzitě Jana Amose Komenského, na CEVRO Institutu či na Metropolitní univerzitě Praha (více zde).

Co to znamená „praktická dílna médií“?

 • Důležitá část studia spočívá v projektové práci v interních školních firmách.
 • Studenti pracují ve věrně simulovaném prostředí reálných firem – ať už v redakcích tištěného školního týdeníku Echo a webového zpravodajského portálu Generace20 nebo tvůrčích AVD skupinách či školní PR agentuře PubliCity.
 • Během studia se studenti účastní odborných praxí v médiích. Zpracovávají projekty, jejichž výstupy mohou zařadit do svého profesního portfolia a využít při pozdější prezentaci svých kompetencí.

Když je škola zřízena Arcibiskupstvím pražským, je třeba být věřícím?

 • Ne. Výuka na VOŠP je vedena v plně tolerantním duchu a nikdo o sobě nemusí během studia sdělovat, zda je, či není věřící.
 • V některých studijních modulech humanitních disciplín a společenských věd je věnována širší pozornost křesťanským kořenům naší západní kultury.

Poskytujete věřícím studentům podporu?

 • Ve škole je všem studentům, nejen věřícím, k dispozici pro rozhovor školní kaplan.

Organizace a financování studia

Je-li ročně přijato 90 až 100 studentů, jak početné jsou třídy?

 • Studenti v každém ročníku tvoří jeden společný kolektiv (třídu). Vyjma společných teoretických přednášek v aule probíhá výuka v malých pracovních skupinách v menších třídách a specializovaných pracovnách (studia, střižny). Maximální počet studentů ve tvůrčí dílně je 12, semináře a jazyková výuka probíhají ve skupinách po cca 15 lidech.

Máte programy pro talentované studenty?

 • Individuální přístup na VOŠP nabízí talentovaným studentům spolupráci na projektech učitelů nebo účast na systému řízených praxí.

Máte také kombinovanou formu studia?

 • Ano. Ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli studium i v kombinované formě, která umožní skloubit studium s prací či jinými povinnostmi.
 • Kreditní modulový systém již nyní umožňuje tvorbu rozvrhu podle osobních možností. V případě zájmu nás kontaktujte pro osobní konzultaci ve věci časové náročnosti studia (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Co si mám představit pod termínem souběžné studium. Jak se liší od studia kombinovaného?

 • Kombinovaná forma studia umožňuje studovat o víkendech a věnovat se zároveň práci a dalším závazkům.
 • Souběžné studium je pro ty, kteří už studují na vysoké nebo jiné vyšší odborné škole a zároveň by se rádi věnovali studiu tvorby médií. Tomu napomáhá kreditní systém, díky němuž mohou být studentovi uznávány absolvované předměty oběma směry.
 • Studium publicistiky může vhodným způsobem doplnit vaši odbornou specializaci. Publikovat své odborné výstupy či prezentovat svou práci na veřejnosti musí na profesionální úrovni dnes zvládat odborníci například ze zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či historických věd.
 • Souběžné studium lze studovat v denní i kombinované formě. Záleží na tom, jaké jsou vaše časové možnosti a motivace pro studium.

Mohou na VOŠP studovat studenti s handicapem?

 • Studium na naší škole není uzavřeno žádné skupině studentů. Historická budova Vilímkova nakladatelství, v níž VOŠP sídlí, ale bohužel nedisponuje bezbariérovým přístupem a je na zvážení uchazečů, zda bude přístup do školy odpovídat jejich možnostem.
 • Naprostá většina výuky probíhá v prvním patře školy. V případě zájmu rádi poskytneme uchazečům se zdravotním postižením konzultaci.

Jaké jazyky mohu na VOŠP studovat?

 • Standardně probíhá výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny. V rámci vypsaných volitelných předmětů je možné navštěvovat i kurzy španělštiny a ruštiny.
 • Při tvorbě studijních skupin je na základě rozřazovacího testu samozřejmě zohledněna úroveň studentů.

Jak vysoké je školné?

 • Školné na Vyšší odborné škole publicistiky od školního roku 2019/2020 stanoveno na 32.000 Kč na školní rok.

Zajišťuje škola stravování a ubytování?

 • Studenti mají možnost se stravovat v jídelně Katolického domova studujících v blízké Černé ulici. Ubytovacím zařízením však škola nedisponuje.

Přijímací řízení

Jaký kód oboru mám napsat na přihlášku, když mám zájem studovat například zaměření Tvůrčí psaní pro média?

 • Obor vyučovaný na VOŠP se jmenuje Faktografická rozhlasová a televizní tvorba a kód je 82-43-N/09. V případě, že podáváte přihlášku elektronicky, údaje o škole a kódu studia doplníme do tištěné verze, kterou vám připravíme k podpisu v den přijímací zkoušky.
 • Zaměření si vybíráte obvykle na začátku druhého ročníku. Budete mít tedy možnost kvalifikovaně se rozhodnout.

Musím dokládat studijní výsledky během středoškolského studia?

 • Nemusíte. K přijímací zkoušce je třeba přinést pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Pokud budete používat papírovou přihlášku (formulář SEVT), ponechte část se studijními výsledky z jednotlivých roků nevyplněnou.

Mají při posuzování studentových prací (součást pokladů k přijímacímu řízení) přednost ti uchazeči, kteří již publikovali?

 • Ne. Vaše díla slouží především jako podklad pro ústní část přijímacího řízení a umožňují vám prezentovat vaši tvořivost.

Je při přijímacím řízení upřednostněn ten, kdo úspěšně prošel státními srovnávacími zkouškami?

 • Ne. Rozhodující je bodový zisk, který uchazeč obdrží při přijímacím řízení.

Musí i ten, kdo už studoval nebo studuje na vysoké škole, konat přijímací zkoušky?

 • Ano, jde o rovnost podmínek pro všechny. Své dosavadní studium po maturitě shrňte do strukturovaného životopisu, který je součástí podkladů k přijímacímu řízení.

Je nutné požadované materiály k přijímací zkoušce poslat spolu s přihláškou, nebo je přinesu až k ústní zkoušce?

 • Předem stačí zaslat přihlášku k přijímacímu řízení (formulář SEVT, nebo elektronická forma), ostatní dokumenty (ověřenou kopii maturitního vysvědčení, životopis, vlastní práce, seznam četby) stačí přinést osobně na samotnou přijímací zkoušku.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás, prosím, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).