Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

  • od 1. listopadu 2019 přijímáme přihlášky pro školní rok 2020/2021

Přihlášku podejte zdarma online

Poplatek za přihlášku se pro školní rok 2020/2021 neplatí.

Vedle denní formy studia otevíráme pro školní rok 2020/2021 i studium v kombinované formě. To je určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v oblasti komunikačních profesí, chtějí si rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné vyšší odborné nebo vysoké školy.

Více informací o kombinované formě studia najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Základním požadavkem na uchazeče o studium je dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení.

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

I. kolo: 8. - 12. června 2020, registrace od 8:00 hod., zahájení v 9:00 hod.

Přibližně dva týdny před termínem červnového přijímacího řízení každý uchazeč obdrží poštou pozvánku s konkrétním datem přijímacího řízení, na které byl zařazen.

Náhradní termín I. kola: 2. polovina června 2020

Forma a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. Přijímací komise zjišťuje uchazečův kulturní i společenský rozhled a orientaci v aktuálním mediálním dění. Součástí přijímacího řízení je mediální hra. Na chvíli se stanete redaktorem, reportérem nebo třeba tiskovým mluvčím a prakticky si vyzkoušíte různé role v mediálním prostoru.

Podklady nezbytné k přijímacímu řízení

Do konečného termínu podání přihlášek k danému kolu přijímacího řízení prosíme vyplňte přihlášku v internetovém formuláři (případně lze vyplnit a poslat na adresu školy i přihlášku v papírové formě - formulář SEVT).

V den konání přijímacího řízení s sebou prosím přineste:

  1. průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. strukturovaný životopis - kontaktní údaje, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, další dovednosti
  3. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně originál k nahlédnutí
  4. tři pasové fotografie, rozměry 35 x 45 mm
  5. seznam četby, zhlédnutých divadelních představení, filmů atp.: logicky členěný seznam četby, kulturních událostí a médií, které sledujete a o nichž jste schopni u přijímacího pohovoru hovořit. Ideálně nekopírujte seznam maturitní četby, minimálně ho rozšiřte o to, co vás skutečně zajímá, co čtete, sledujete.
  6. případné vlastní publikované i nepublikované práce (nepovinně): jakýkoli vlastní tvůrčí počin novinářského či literárního charakteru, vlastní audiovizuální dílo, fotoreportáž nebo série volných fotografií, vlastní blog, tematické webové stránky nebo jiné výstupy. Texty v tištěné podobě, ostatní na datovém nosiči (fotografie vytištěné, či digitálně), vše označeno jménem a kontaktními údaji autora. Ke každému vašemu již publikovanému dílu připojte přesnou informaci o publikování (médium, datum, URL, ...). Vlastní práce nejsou podmínkou úspěšného složení přijímacích zkoušek, ale pomohou vám prezentovat se při jejich ústní části.
  7. v případě potřeby potvrzení o vašem zdravotním stavu - pouze pokud máte změněnou pracovní schopnost (ZPS), průkaz zdravotně či tělesně postiženého (ZTP), pokud máte diagnostikovánu některou z poruch učení apod.

Všechny materiály musí být zřetelně označeny jménem uchazeče.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2020 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“