Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

  • od 1. listopadu 2021 přijímáme přihlášky pro školní rok 2022/2023

Přihlášku podejte zdarma online

Poplatek za přihlášku se pro školní rok 2022/2023 neplatí.

Vedle denní formy studia otevíráme pro školní rok 2022/2023 i studium v kombinované formě. To je určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v oblasti komunikačních profesí, chtějí si rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné vyšší odborné nebo vysoké školy.

Více informací o kombinované formě studia najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Základním požadavkem na uchazeče o studium je dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

I. kolo: 1.–3. června a 9.–10. června 2022

Přibližně dva týdny před termínem červnového přijímacího řízení každý uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem přijímacího řízení, na které byl zařazen.

Náhradní termín I. kola: 27. června 2022

II. kolo: 16. srpna 2022

III. kolo: 27. září 2022

Forma a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. Přijímací komise zjišťuje uchazečův kulturní i společenský rozhled a orientaci v aktuálním mediálním dění. Součástí přijímacího řízení je mediální hra. Na chvíli se stanete redaktorem, reportérem nebo třeba tiskovým mluvčím a prakticky si vyzkoušíte různé role v mediálním prostoru.

Podklady nezbytné k přijímacímu řízení

Do konečného termínu podání přihlášek k danému kolu přijímacího řízení prosíme vyplňte přihlášku v internetovém formuláři (případně lze vyplnit a poslat na adresu školy i přihlášku v papírové formě – formulář SEVT).

V den konání přijímacího řízení s sebou prosím přineste:

  1. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. strukturovaný životopis – kontaktní údaje, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, další dovednosti
  3. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně originál k nahlédnutí. V případě, že v době konání přijímacího řízení ještě nemáte maturitní vysvědčení k dispozici, je možné jej doložit dodatečně.
  4. dvě pasové fotografie, rozměry 35 x 45 mm
  5. seznam četby, zhlédnutých divadelních představení, filmů atp.: logicky členěný seznam četby, kulturních událostí a médií, které sledujete a o nichž jste schopni u přijímacího pohovoru hovořit. Ideálně nekopírujte seznam maturitní četby, minimálně ho rozšiřte o to, co vás skutečně zajímá, co čtete, sledujete.
  6. případné vlastní publikované i nepublikované práce (nepovinně): jakýkoli vlastní tvůrčí počin novinářského či literárního charakteru, vlastní audiovizuální dílo, fotoreportáž nebo série volných fotografií, vlastní blog, tematické webové stránky nebo jiné výstupy. Texty v tištěné podobě, ostatní na datovém nosiči (fotografie vytištěné, či digitálně), vše označeno jménem a kontaktními údaji autora. Ke každému vašemu již publikovanému dílu připojte přesnou informaci o publikování (médium, datum, URL, ...). Vlastní práce nejsou podmínkou úspěšného složení přijímacích zkoušek, ale pomohou vám prezentovat se při jejich ústní části.
  7. v případě potřeby potvrzení o vašem zdravotním stavu pouze pokud máte změněnou pracovní schopnost (ZPS), průkaz zdravotně či tělesně postiženého (ZTP), pokud máte diagnostikovánu některou z poruch učení apod.

Všechny materiály musí být zřetelně označeny jménem uchazeče.

 

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).