Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

  • od 1. listopadu 2019 přijímáme přihlášky pro školní rok 2020/2021

Přihlášku podejte zdarma online

Poplatek za přihlášku se pro školní rok 2020/2021 neplatí.

Vedle denní formy studia otevíráme pro školní rok 2020/2021 i studium v kombinované formě. To je určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v oblasti komunikačních profesí, chtějí si rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné vyšší odborné nebo vysoké školy.

Více informací o kombinované formě studia najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Základním požadavkem na uchazeče o studium je dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací pohovory uspořádáme tak, aby nic nebránilo opět naplnit 1. ročník Vyšší odborné školy publicistiky nadějnými novináři ve výcviku, budoucími kameramany, fotografy, specialisty marketingové komunikace, zkrátka mladými aktivními lidmi, kteří se chtějí naučit pokládat ty správné otázky. Další informace najdete v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

I. kolo: 15. - 26. června 2020

Náhradní termín I. kola: 29. června - 3. července 2020

II. kolo: 25. srpna 2020

III. kolo: 18. září 2020

 

Forma a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení ve II. kole probíhá formou pohovoru. Přijímací komise zjišťuje uchazečův kulturní i společenský rozhled a orientaci v aktuálním mediálním dění.

Podklady nezbytné k přijímacímu řízení

Do konečného termínu podání přihlášek k danému kolu přijímacího řízení prosíme vyplňte přihlášku v internetovém formuláři (případně lze vyplnit a poslat na adresu školy i přihlášku v papírové formě - formulář SEVT).

V den konání přijímacího řízení s sebou prosím přineste:

  1. průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. strukturovaný životopis - kontaktní údaje, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, další dovednosti
  3. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně originál k nahlédnutí
  4. tři pasové fotografie, rozměry 35 x 45 mm
  5. seznam četby, zhlédnutých divadelních představení, filmů atp.: logicky členěný seznam četby, kulturních událostí a médií, které sledujete a o nichž jste schopni u přijímacího pohovoru hovořit. Ideálně nekopírujte seznam maturitní četby, minimálně ho rozšiřte o to, co vás skutečně zajímá, co čtete, sledujete.
  6. případné vlastní publikované i nepublikované práce (nepovinně): jakýkoli vlastní tvůrčí počin novinářského či literárního charakteru, vlastní audiovizuální dílo, fotoreportáž nebo série volných fotografií, vlastní blog, tematické webové stránky nebo jiné výstupy. Texty v tištěné podobě, ostatní na datovém nosiči (fotografie vytištěné, či digitálně), vše označeno jménem a kontaktními údaji autora. Ke každému vašemu již publikovanému dílu připojte přesnou informaci o publikování (médium, datum, URL, ...). Vlastní práce nejsou podmínkou úspěšného složení přijímacích zkoušek, ale pomohou vám prezentovat se při jejich ústní části.
  7. v případě potřeby potvrzení o vašem zdravotním stavu - pouze pokud máte změněnou pracovní schopnost (ZPS), průkaz zdravotně či tělesně postiženého (ZTP), pokud máte diagnostikovánu některou z poruch učení apod.

Všechny materiály musí být zřetelně označeny jménem uchazeče.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2020 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“