Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

  • od 1. listopadu 2020 přijímáme přihlášky pro školní rok 2021/2022

Přihlášku podejte zdarma online

Poplatek za přihlášku se pro školní rok 2021/2022 neplatí.

Vedle denní formy studia otevíráme pro školní rok 2021/2022 i studium v kombinované formě. To je určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v oblasti komunikačních profesí, chtějí si rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné vyšší odborné nebo vysoké školy.

Více informací o kombinované formě studia najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Základním požadavkem na uchazeče o studium je dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení. Akceptujeme všechny formy maturitní zkoušky stanovené MŠMT, tedy i bez ústní zkoušky z českého a cizího jazyka, která je v letošním roce dobrovolnou částí maturit. Samozřejmě akceptujeme i úřední maturitu maturantů, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích a sociálních službách.

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

I. kolo: 7. - 12. června 2021

Náhradní termín I. kola: 14. - 19. června 2021

II. kolo: 16. - 21. srpna 2021

III. kolo: 20. - 24. září 2021

 

Forma a obsah přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení probíhá formou odevzdávky požadovaných materiálů a online pohovoru prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Přijímací komise zjišťuje uchazečovu motivaci ke studiu, rámce studijních cílů a orientaci v aktuálním mediálním dění.

Podklady nezbytné k přijímacímu řízení

Do konečného termínu podání přihlášek k danému kolu přijímacího řízení prosíme vyplňte přihlášku v internetovém formuláři (případně lze vyplnit a poslat na adresu školy i přihlášku v papírové formě - formulář SEVT).

 

Přijatí uchazeči budou následně pozváni k zápisu do studia dne 30. června 2021.

V den konání zápisu do studia s sebou prosím přineste:

  1. průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně originál k nahlédnutí
  3. dvě pasové fotografie, rozměry 35 x 45 mm
  4. v případě potřeby potvrzení o vašem zdravotním stavu - pouze pokud máte změněnou pracovní schopnost (ZPS), průkaz zdravotně či tělesně postiženého (ZTP), pokud máte diagnostikovánu některou z poruch učení apod.

Všechny materiály musí být zřetelně označeny jménem uchazeče.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2021 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“