Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Řádný termín přijímacího řízení – 2. kolo

Ve druhém kole přijímacího řízení ke studiu na obor 72-42-N/.. Publicistika na Vyšší odborné škole publicistiky komise hodnotila uchazeče na základě studijních výsledků a výsledků při ústním pohovoru. Celkem bylo možné získat 30 bodů, hranice pro přijetí byla stanovena na 10 bodů. Nejlepší výsledek u přijímací zkoušky byl 25 bodů. Uchazeči, kteří nedoložili maturitní vysvědčení, byli přijatí podmínečně, maturitní vysvědčení je potřeba doložit do 31. října 2018.

Přijati byli následující uchazeči: (číslo uchazeče SIN ve tvaru 2018000xxx je uvedeno na přihlášce a na pozvánce k přijímacím zkouškám, v seznamu jsou uchazeči uvedeni pod posledními třemi číslicemi SIN, v závorce dosažený počet bodů)

Pořadí přijatých uchazečů podle dosažených bodů: 183 (25), 195 (25), 191 (24), 208 (24), 069 (18), 150 (18), 202 (18)

Nepřijatí: bude oznámeno v režimu správního řízení.

Přerušeno řízení - nutno dodat maturitní vysvědčení (řazeno podle SIN): 199 (25), 204 (21)

Přijatí (řazeno podle SIN): 069 (18), 150 (18), 183 (25), 191 (24), 195 (25), 202 (18), 208 (24)

 

Přijatým uchazečkám a uchazečům v 2. kole gratulujeme a těšíme se setkání ve škole!

Zápis ke studiu se uskuteční 3. září 2018, podrobnosti najdete ve formě přílohy k písemnému rozhodnutí o přijetí, případně v e-mailu. S případnými dotazy se obracejte na administrátorku studia Evu Hackerovou nebo na zástupkyni ředitele pro vzdělávací program PhDr. Václavu Kofránkovou, PhD.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Newsletter

Odebírejte novinky z naší školy:

Copyright © 2011—2018 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“