Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Řádný termín přijímacího řízení – 2. kolo (28. 8.)

V druhém kole přijímacího řízení ke studiu na obor 82-43-N/.. Multimediální žurnalistika na Vyšší odborné škole publicistiky komise hodnotila uchazeče na základě studijních výsledků a výsledků při ústním pohovoru. Celkem bylo možné získat 30 bodů, hranice pro přijetí byla stanovena na 10 bodů. Nejlepší výsledek u přijímací zkoušky byl 29 bodů.

Přijati byli následující uchazeči: (číslo uchazeče SIN ve tvaru 2019000xxx je uvedeno na přihlášce a na pozvánce k přijímacím zkouškám, v seznamu jsou uchazeči uvedeni pod posledními třemi číslicemi SIN, v závorce dosažený počet bodů)

Pořadí přijatých uchazečů podle dosažených bodů: 248 (29), 221 (28), 235 (28), 230 (26), 238 (26), 243 (26), 231 (24), 233 (24), 240 (24), 214 (22), 211 (21), 244 (21), 187 (20), 252 (19), 227 (16), 242 (16), 180 (12)

Nepřijatí: bude oznámeno v režimu správního řízení.

Přerušeno řízení - nutno dodat maturitní vysvědčení (řazeno podle SIN): 052 (19), 116 (19), 224 (26)

Přijatí (řazeno podle SIN): 180 (12), 187 (20), 211 (21), 214 (22), 221 (28), 227 (16), 230 (26), 231 (24), 233 (24), 235 (28), 238 (26), 240 (24), 242 (16), 243 (26), 244 (21), 248 (29), 252 (19)

 

Přijatým uchazečkám a uchazečům ve 2. kole gratulujeme a těšíme se setkání ve škole!

Zápis ke studiu v denní formě studia se uskuteční v pondělí 2. září od 9:00 hod. v aule školy, Opatovická 18, Praha 1. Zápis do kombinovaného studia se uskuteční v sobotu 31. srpna od 8:30 hod. v učebně 104, Opatovická 18, Praha 1.

S případnými dotazy se obracejte na administrátorku studia Evu Hackerovou.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2020 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“