Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Řádný termín přijímacího řízení – 3. kolo

Ve třetím kole přijímacího řízení ke studiu na obor 72-42-N/.. Publicistika na Vyšší odborné škole publicistiky komise hodnotila uchazeče na základě studijních výsledků a výsledků při ústním pohovoru. Celkem bylo možné získat 30 bodů, hranice pro přijetí byla stanovena na 10 bodů. Nejlepší výsledek u přijímací zkoušky byl 30 bodů.

Přijati byli následující uchazeči: (číslo uchazeče SIN ve tvaru 2018000xxx je uvedeno na přihlášce a na pozvánce k přijímacím zkouškám, v seznamu jsou uchazeči uvedeni pod posledními třemi číslicemi SIN, v závorce dosažený počet bodů)

Pořadí přijatých uchazečů podle dosažených bodů: 214 (30), 216 (26), 221 (24), 218 (19), 215 (15)

Nepřijatí: bude oznámeno v režimu správního řízení.

Přerušeno řízení - nutno dodat maturitní vysvědčení (řazeno podle SIN): -

Přijatí (řazeno podle SIN): 214 (30), 215 (15), 216 (26), 218 (19), 221 (24)

 

Přijatým uchazečkám a uchazečům ve 3. kole gratulujeme a těšíme se setkání ve škole!

S případnými dotazy se obracejte na administrátorku studia Evu Hackerovou nebo na zástupkyni ředitele pro vzdělávací program PhDr. Václavu Kofránkovou, PhD.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 930 851
Telefon: +420 224 930 037
E-mail: vosp@vosp.cz
Copyright © 2011—2019 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“