Aktivity

Byli jsme na odborných praxích

 • Studenti mají možnost plnit praxe i v průběhu semestru (tzv. průběžné praxe).
 • Cílem je především umožnit studentům skloubit jejich stávající profesní život se studijními povinnostmi a zároveň jim zajistit plynulý vstup do následného plného pracovního procesu.
 • Studenti svoji odbornou praxi vykonávali v uplynulém školním roce například v těchto institucích: Akademie věd ČR, Borgis a.s. – Deník Právo, Český rozhlas, Česká televize, Egmont ČR - nakladatelství, FireTV, Ogilvy, s. r. o., Oldies rádio, Respekt Publishing, a. s., Streetculture – internetové rádio, TV Barrandov, TV Nova, FTV Prima, Vltava-Labe Press.

Navštívili jsme Vídeň...

 • Ve dnech od 8. do 9. ledna 2016 jsme se vypravili do srdce evropských muzeí a galerií, Vídně. Průvodci se stali Jiří Holub a Václav Vokolek.
 • Na programu byly Leopold Museum s výstavou "Horečka barev" o mistrovských dílech německého expresionismu a Albertina s výstavou "Svět romantismu" o mimořádných dílech německého protestantského romantismu a katolického romantismu (C. D. Friedrich, P. O. Runge, aj.).
 • V rakouské Národní galerii jsme se podívali na výstavu dvorního malíře Rudolfa II. - Arcimbolda, velkého manýristy a předchůdce surrealismu, který měl velký vliv na umělce 20. století.
 • Do Vídně jsme se vypravili i 5. června 2016 a v Albertině jsme navštívili jedinečnou výstavu ruské avantgardy "Od Chagalla k Malevičovi".

... a Výmar a také Bamberk

 • Na jaře jsme navštívili také Výmar a Bamberk (29.– 30. dubna 2016) a vydali jsme se po stopách významných osobností jako Goethe, Nietzsche, Kandinskij, Hegel, Bach či Schiller.
 • Zaměřili jsme se na historii obou měst se zasvěceným výkladem Jiřího Holuba a Václava Vokolka.
 • V Bamberku jsme navštívili dominantu biskupské části města – dóm sv. Petra a sv. Jiří.
 • Ve Výmaru nás zajímala legendární umělecká škola Bauhaus, která se stala centrem avantgardního umění ve dvacátých letech minulého století.

Vydali jsme se po stopách Jednoty bratrské

 • V rámci domácí exkurze 5. května 2016 jsme navštívili Mladou Boleslav a prohlédli si renesanční modlitebnu Jednoty bratrské a poté park v Lysé nad Labem a sousoší Matyáše Brauna v Hlavenci. Exkurzi vedl Václav Vokolek.

... a také do pražských galerií

 • V rámci volitelného modulu „Antropologie, kultura a estetika“, který pedagogicky vede také Václav Vokolek, navštívili studenti domácí výstavy, které se konaly v galeriích a v dalších výstavních prostorách v Praze.
 • Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích (Národní galerie – klášter sv. Anežky České, 19. 9. 2015)
 • Fenomén umění Fantasy, Sci-fi a Dobrodružství (Galerie 1, 8. 4. 2016)
 • Výstava František Kupka (Museum Kampa,22. 4.2016)
 • Karel Malich – nově objevený; Karel Trinkewitz, Jiří Mrázek (Museum Kampa, 6.5. 2016)
 • Výstava Alén Diviš (Galerie Ve Smečkách, 20. 5. 2016)

... a na fotografické výstavy

 • V rámci modulu „Specializační modul I. zaměření AVDM - foto“, který pedagogicky vedou Irena Špačková a David Hanykýř, navštívili studenti v průběhu školního roku fotografické výstavy, které se konaly v Praze.
 • Czech Press Photo 2015 (Staroměstská radnice), každoroční výstava české zpravodajské fotografie zprostředkující významné události uplynulého roku, World Press Photo 2015 (Karolinum Univerzity Karlovy), mezinárodní soutěž a putovní výstava nejlepších reportážních fotografií za rok 2014,
 • Jim Marshall The Haight: Love, Rock & Revolution (Leica Gallery), výstava tvorby světově proslulého fotografa rockových hvězd 20. století.

Hodnotili jsme literární texty na Macharově Brandýsu

 • Spolupracovali jsme při realizaci 18. ročníku literární a recitační soutěže Macharův Brandýs, kterou pořádalo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a která se devátého května 2016 uskutečnila v zámku Brandýs nad Labem.
 • V průběhu soutěžního dne vedli pedagogové VOŠP v prostředí malého divadelního salónku dílnu autorského čtení, v níž si mohli soutěžící vyzkoušet čtení svého soutěžního textu před publikem.
 • Pedagogové hodnotili literární texty v 2. a 3. kategorii a na slavnostním vyhlášení vítězů v kapli brandýského zámku předali Valentýně Koutníkové cenu Vyšší odborné školy publicistiky za prózu Sen.

... a vybírali Školní časopis roku

 • Stejně jako v minulém roce jsme i letos byli partnerem a spolupořadatelem krajských kol soutěže „Školní časopis roku 2016“ pro Prahu, Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Ústecký kraj, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky.
 • Celkem se ve výše zmíněných krajích soutěže zúčastnilo 48 školních časopisů ze základních i středních škol.
 • Kromě workshopů připravených pro žáky a studenty se uskutečnilo také setkání s pedagogy a vedoucími školních časopisů, které přineslo řadu podnětů a nápadů na budoucí spolupráci. Na celou akci jsme měli od účastníků velmi pozitivní zpětnou odezvu.

Stali jsme se členem organizace EUPRIO

 • V srpnu 2015 se škola stala členem organizace EUPRIO (European Universities Public Relations And Information Officers), která sdružuje univerzity a vysoké školy napříč Evropou.
 • EUPRIO si klade za cíl sdílet a šířit zkušenosti a znalosti mezi svými členy, zajistit komunikaci se zúčastněnými stranami, podporovat spolupráci a partnerství mezi evropskými vzdělávacími institucemi a mít klíčovou roli při univerzitním strategickém plánování.
 • Ve dnech od 6. do 9. září 2015 se zástupce školy zúčastnil výroční konference, která se konala v italské Perugii. Konference, zaměřená především na budování značky univerzity, nabídla semináře, přednášky i workshopy o vnitřní i vnější komunikaci, popularizaci vědy a výzkumu nebo zapojení absolventů i stávajících studentů do univerzitní komunikace a propagace.
 • Členstvím v EUPRIO se VOŠP stala partnerem úspěšných evropských univerzit.

... a uzavřeli partnerství s vydavatelstvím Economia

 • Studenti pomáhali s organizací prestižní mediální konference Forum Media, která se konala 4. 11. 2015.

S Erasmem jsme navštívili Mechelen a Plymouth

 • Projekt s názvem “Digital Online Verification of Skills: Multimedia Journalism ECVET Principle Inclusion” (DOVOS) má za cíl připravit digitální rozhraní (plugin) do LMS Moodle, s jehož pomocí si odborné školy snadno zakomponují principy ECVETu do svého vzdělávacího rámce, a usnadní si tak mezinárodní i národní pracovní stáže pro své studenty.
 • Projekt je pilotně postaven na oboru multimediální žurnalistiky, která je klíčovou odborností tří zúčastněných partnerů – Vyšší odborné školy publicistiky v Praze, University of St Mark and St John v Plymouthu (Velká Británie) a Thomas Moore College v Mechelenu (Belgie). Čtvrtým partnerem je Katholieke Universiteit Leuven v Lovani (Belgie).
 • Intenzivně jsme se také připravovali na 1. mediální týden v belgickém Mechelenu, jehož se ve dnech od 20. do 25. listopadu 2015 účastnilo 12 studentů z každé mediální školy spolu se svými pedagogy. Tématem byla simulace práce v médiích.
 • Součástí byly návštěvy partnerských škol a koordinace projektových témat v Plymouthu v květnu 2016 a v Mechelenu v lednu a červnu 2016.
 • V rámci projektu jsme zahájili spolupráci s Rádiem Wave na organizaci mediálního týdne VOŠP, který se bude konat na jaře 2017.
 • Rádio Wave bude mediálním partnerem a potenciálním zaměstnavatelem.

... a v Bruselu zažili drama

 • V rámci spolupráce s Informační kanceláří Evropského parlamentu (EP), který nabízí mladým lidem možnost navštívit jedno ze svých tří pracovních míst – Brusel, Štrasburk a Lucemburk. Vybraní studenti naší školy absolvují každý rok třídenní stáže v Bruselu, a mohou tak nahlédnout do mediálního zákulisí EP a seznámit se s jeho prací.
 • V letošním roce byl studijní pobyt našich studentů bohužel přerušen tragickými teroristickými útoky v Bruselu 24. března 2016. Naši studenti se nedobrovolně ocitli přímo v epicentru dění – jedna z bomb explodovala nedaleko hotelu, v němž byli ubytováni a do něhož byly přiváženy zraněné oběti útoku.
 • Přes počáteční šok studenti zachovali chladnou hlavu a dokonce se jim podařilo z místa informovat o dění kolem nich. Jejich svědectví pak převzala řada médií, včetně MF Dnes, idnes.cz, novinky.cz, blesk.cz aj.

Václav Moravec nás pohostil ve svém Fokusu

 • V úterý 5. dubna vysílala Česká televize na ČT24 pořad Fokus Václava Moravce "Lesk a bída médií" – „Selhávají média anebo jsou jen věrným odrazem doby? Komu patří a komu prospívají? A platí pro ně vůbec ještě nějaká pravidla?"
 • O médiích a jejich roli ve společnosti debatovali politička a bývalá diplomatka Magda Vášáryová, sociolog Jaromír Volek, karikaturista Ivan Steiger, novinář Erik Tabery, bývalý diplomat Pavel Fischer a bezpečnostní analytik Roman Máca.
 • Publikum tvořili z velké části studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Nebyli jen pozornými posluchači, ale zapojili se i do debaty.

Naši kolegové byli přijati na prestižní kurz žurnalistiky

 • Studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy publicistiky Josefína Šumová a Ondřej Patrovský uspěli v náročném konkurzu a byli přijati do kurzu investigativní žurnalistiky Achillova data, který pořádá nadace Bakala Foundation.
 • Jejich tříčlenný Dreamteam doplnila Nikola Potměšilová a jejich mentorem byl redaktor Hospodářských novin Vojtěch Blažek. Workshop se konal od února do května 2016.

Mediální den - studenta VOŠP sen...

 • Studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy publicistiky se zaměřením na audiovizuální a digitální média si během již tradičního mediálního dne poprvé vyzkoušeli, jak náročné je vyrobit zpravodajskou reportáž během jediného dne. Společným tématem bylo Karlovo náměstí.
 • Druháci se rozdělili do 13 týmů a pod pedagogickým vedením hlavního editora Romana Bradáče sváděli od rána nelítostný boj s časem, únavou, hladem, Avidem (střihovým
 • programem) a někdy i s neochotnými respondenty.

PubliCity navrhovala, organizovala a vytvářela...

 • Studentská komunikační agentura PubliCity spolupracovala s partnery při organizaci a zabezpečení různých akcí.

... Press office pro výstavu o franchisingu

 • Studenti si v agentuře mohou vyzkoušet práci v reálném prostředí firmy, například při zabezpečení Press office a komunikační kampaně pro Mezinárodní výstavu pro podnikání a franchising v Praze, jejímž pořadatelem a organizátorem je Franchise & Retail Academy.

... vizuální komunikaci pro nadaci

 • Agentura PubliCity také spolupracovala a pomáhala s realizací vizuální komunikace Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
 • Členka agentury zvítězila se svým kreativním návrhem pro velkoformátovou outdoorovou reklamu a produkčně ho pak také zabezpečovala.

Veletrh fiktivních firem? Byli jsme i tam!

 • Již čtvrtým rokem jsme spolupracovali s výstavou fiktivních firem, kterou pořádá Gymnázium Heroldovy sady v Praze. Členové PubliCity připravili a navrhli výstavní stánek, který zároveň vyrobili a aranžovali na místě, stejně jako program na stánku.
 • Mediální partnerství nebylo jediným způsobem, kterým jsme se zapojili do výukového Veletrhu fiktivních firem pro střední školy z celé České republiky, který se konal ve dnech od do 17. 3. 2016 na Výstavišti Holešovice Praha.
 • Pedagogové školy hodnotili prezentační videa a tiskové materiály a studenti se zase zaměřili na design výstavních stánků a propagačních materiálů.

Kamera tě miluje... a my milujeme kameru

 • Vytvořili jsme studio, v němž se odehrálo první kolo soutěže Kamera tě miluje a které se zároveň stalo centrem studentů ze zahraničí jako tzv. „vox populi“.
 • O soutěž byl velký zájem a na veletrhu se představilo přes 250 studentů z tuzemska a zahraničí. Vybraní studenti postoupili do druhého soutěžního kola, které se již odehrálo na půdě Vyšší odborné školy publicistiky, a po zaškolení si vyzkoušeli své moderátorské schopnosti v simulovaných podmínkách školního studia.

Hledali jsme budoucí kolegy na Gaudeamu

 • Na veletrhu Gaudeamus Brno 2015, který na brněnském Výstavišti probíhal od 3. do 6. 11. 2015, jsme se představili zajímavým designovým výstavním stánkem na ploše 18 m². Kromě prezentace zájemcům o studium na stánku jsme se také zúčastnili oficiálních doprovodných programů a prezentací škol.
 • Druhým veletrhem v této oblasti byl pražský Gaudeamus, který od 26. do 27. 1. 2016 probíhal na výstavišti EXPO Praha Letňany.
 • Na obou veletrzích se návštěvníci stánku naší školy mohli seznámit s ukázkami studentských prací z několika praktických dílen a interních školních firem, jako jsou PubliCity, Generace20 či studentský časopis Echo. Mohli se také zúčastnit soutěže a vyhrát vstupenky na studentský festival Všemi směry.
 • V obou případech se do úspěšné prezentace školy zapojili i studenti školy v rámci svých odborných praxí a výuky specializačních dílen a projektů jednotlivých studijních zaměření.

... i ve Světě reklamy

 • Na výstavě Svět reklamy Brno (22. 9. 2015) jsme se prezentovali nejen naším stánkem, ale stali jsme se garanty doprovodného programu na téma komerčních komunikací a digitálního marketingu. Hlavním cílem naší účasti na výstavě bylo zvýšit povědomí o škole u B2B skupiny pracovníků v reklamě a reklamních službách.
 • Výstava Svět reklamy v Praze (15. 10. 2015) byla příležitostí oslovit s nabídkou kombinovaného studia zájemce z řad středoškoláků se zaměřením na grafiku, reklamní tvorbu a polygrafii, kteří pravidelně výstavu a doprovodné programy navštěvují, a také pracovníky v reklamě a marketingu.

Pro gymnazisty jsme připravili simulaci krizové komunikace

 • Velký ohlas vyvolala akce, kterou v rámci Dne otevřených dveří připravili 11. března 2016 členové agentury pro Anglické gymnázium v Pardubicích.
 • Zhruba šedesátka studentů třetího a čtvrtého ročníku gymnázia byla vtažena do simulace krizové komunikace, zakončené tiskovou konferencí.
 • Studenti gymnázia si mohli pod vedením členů agentury vyzkoušet, jak v mediálním světě komunikují se zástupci médií tiskový mluvčí či PR pracovník.
 • Studenti se mohli v rámci strategické hry vžít do rolí mediálních expertů – na velkém letišti nastala krize a studenti na to museli reagovat, rychle poskytovat informace, vysvětlovat a vyvracet fámy či nepravdy. Aby se studenti vypořádali se záludnostmi krizové komunikace, museli prokázat pohotové jednání, orientaci v problému a zodpovědné nakládání s údaji.
 • V tom jim coby zkušenější kolegové pomáhali studenti VOŠP
 • Vrcholem akce byla simulovaná tisková konference, na níž nechyběly "zákeřné" otázky novinářů, ani fundované odpovědi mediálních zástupců. Studenti měli rovněž možnost účastnit se workshopů fotografování, tvůrčího psaní a moderování. Ti nejšikovnější z kurzu moderátorů pak uváděli závěrečnou tiskovou konferenci.

Zájemcům o studium na VOŠP jsme nabídli přípravné kurzy

 • Ve školním roce 2015/2016 jsme, stejně jako v předchozím roce, nabídli přípravné kurzy pro uchazeče a zájemce o studium na škole.
 • Kurzy byly zaměřené na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření znalostí všeobecného základu. Součástí byl také vstupní diagnostický test, v němž si uchazeči mohli otestovat své znalosti a schopnosti.
 • V rámci kurzů se uchazeči seznámili se světem médií a profesí novináře, procvičili se ve svém písemném projevu a prověřili své znalosti v testech z oblasti historie, geografie a kultury. Kurzu se zúčastnilo 17 zájemců, 15 z nich podalo následně přihlášku ke studiu na Vyšší odbornou školu publicistiky.

Školili jsme v mediální výchově

 • Nabízíme a také realizujeme program mediální výchovy pro střední školy a jejich studenty, v němž se zaměřujeme zejména na etické aspekty dnešního mediálního světa, užívání médií rozumných a v rozumné míře a na tvorbu hodnotných mediálních obsahů. Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnilo celkem 7 lekcí na 5 středních školách v Praze a dalších krajích ČR.
 • Ve školním roce 2015/2016 byla Vyšší odborné škole publicistiky udělena akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) k provádění vzdělávacích programů a současně akreditace k provádění vzdělávacího programu „Mediální výchova a školní média na středních školách“.
 • V roce 2015 jsme získali grant od Hlavního města Prahy v rámci programu „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015“ na projekt „Rozvoj kompetencí pedagogů a sdílení zkušeností v oblasti praktické implementace mediální výchovy na středních školách v Praze“.
 • V rámci projektu jsme realizovali kurzy pro pedagogy středních škol na území Hl. města Prahy a vytvořili materiál pro kurzy a testy ověřující získané znalosti účastníků kurzů.
 • Během října – prosince 2015 se uskutečnilo celkem 6 pilotních kurzů, kterých se zúčastnilo 52 pedagogů a úspěšně získalo certifikát. Kurzy vedli pedagogové Vyšší odborné školy publicistiky a byly realizovány jednak v prostorách naší školy i na jednotlivých školách přímo pro pedagogy dané školy.

Zažili jsme město jinak

 • Škola se v uplynulém roce zapojila do akce „Zažít město jinak“, která se konala 19.9.2015 a jejímž koordinátorem je sdružení Auto*Mat, z.s. Akce je založená na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů a již několikátým rokem probíhá na různých místech Prahy.
 • V rámci akce „Otevřená ulice Opatovická“ tak škola přispěla svojí účastí pořádáním happeningu, soutěží a dalších aktivit.

Zdobili jsme vánoční stromky v katedrále

 • Stejně jako v minulém roce jsme byli osloveni Arcibiskupstvím pražským a Katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abychom se účastnili vánoční výzdoby katedrály a stali se patronem vánočního stromku, který nazdobíme a současně se jím budeme propagovat.
 • Do příprav se zapojili zaměstnanci a studenti školy a vytvořili řetěz svých přání.
 • Současně jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita České republiky, a uspořádala sbírku na škole, do které se zapojili zaměstnanci i studenti školy.

Organizovali jsme akce v Klubu Spálená

 • Ve školním roce 2015/2016 jsme v pronajatých prostorách bývalé fary ve Spálené ulici, které škole pro její potřeby poskytl zřizovatel, uspořádali několik výstav, přednášek a debatních setkání. Snažili jsme se tak tyto prostory oživit.

... po stopách uprchlíků

 • Dne 21. října 2015 školní rok i zimní setkávání v Klubu Spálená odstartovaly tři ženy, které toho měly opravdu hodně co říct. Šárka se Sárou se vydaly po stopách uprchlíků.

... jak to chodí v Charitě

 • Klára Boumová se s námi zase podělila o zkušenosti o tom, jak to chodí v Charitě České republiky, o zdravotních službách pro nemocné a o pomoci pro lidi v nouzi.

... mé jméno je "kontroverze"

 • Dne 18. listopadu 2015 jsme debatovali se zakladatelem skupiny Ztohoven Romanem Týcem. V poslední době snad není v naší zemi kontroverznějšího člověka.

... příroda očima dronů

 • Dne 10. prosince 2015 jsme se setkali s dobrodruhem, vědcem Přírodovědecké fakulty UK, fotografem, kameramanem, cestovatelem a také pilotem dronů Petrem Juračkou.
 • Představil nám překrásná videa přírody ze svých cest a také ukázku vzletu dronu v interiéru Klubu Spálená. Popsal nám, jak vytváří svá videa a fotografie, jakou používá techniku a také nám přiblížil svět a právní hranice při provozu dronů.

... jak se seznamovat přes média

 • Dne 17. prosince 2015 připravila StreetCulture ve spolupráci s agenturou PubliCity klubovou akci „Nová média a vztahy“. Hosty byli Jaroslav Šmíd (herec a majitel seznamovací agentury RychlýRande) a Štěpán Olívie Turek (mediálně známý jako vítěz hvězdné pěchoty Superstar a autor hitu Stávka dýdžejů.

... od maratónu k ultramaratónu

 • Dne 30. března jsme se setkali s běžcem, maratóncem, ultramaratóncem a také trochu šílencem René Kujanem. A také novinářem, který se po vážné nehodě rozhodl zaběhnout 30 maratonů v průběhu 30 dnů.

... co je internetový trolling

 • Dne 13. května jsme se setkali s Jaroslavem Cermanem na téma internetový trolling.
 • Dne 25. května se konal diskusní večer, který pořádali studenti dílny Streetculture.

Podpořili jsme Nepál

 • Podporujeme také další aktivity studentů. Jedním z nich byla i eventová akce studentky Alžběty Šimkové s názvem #JsemProNepál, která se uskutečnila v Praze 13. dubna 2016.
 • Chtěli jsme prostřednictvím této charitativní události podpořit jednu z nejchudších zemí světa – Nepál, a také české společnosti a zejména mladým lidem přiblížit tamní kulturu a obyvatelstvo.
 • Chtěli jsme si také připomenout loňské ničivé zemětřesení, které zemi osmitisícovek postihlo a s jehož následky se Nepál potýká dodnes. Veškerý výtěžek z akce proto putoval na rekonstrukci základní školy, poškozené při zemětřesení.
 • Projekt byl připraven ve spolupráci s neziskovým spolkem Namasté Nepál, který v zemi pod Himalájemi působí již řadu let v rozvojovém, humanitárním a vzdělávacím sektoru.
 • Spolu s předsedou spolku Tomášem Beránkem a koordinátorkou dobrovolníků Martinou Matuštíkovou byl připraven program a pozváni hosté, kteří na této události vystoupili.
 • Jednodenní akce proběhla v Praze ve Spálené ulici a navštívilo ji celkem 60 lidí. Tento event. pořádali studenti naší školy jako dobrovolníci.

Rozlétli jsme se Všemi směry

 • Všemi směry je tradiční festival nezávislé publicistiky pořádaný studenty VOŠP. Jeho cílem je poodhalit návštěvníkům práci ve sdělovacích prostředcích a zprostředkovat debaty se zajímavými osobnostmi ze světa médií.
 • Studenti Vyšší odborné školy publicistiky připravili již dvanáctý ročník mediálního festivalu Všemi směry, který proběhl 14. dubna 2016 v pražském Experimentálním prostoru NoD.
 • Letošní ročník festivalu Všemi směry s podtitulem „Vybo(e)č z davu“ představil osobnosti z mediálního prostředí, které nešly s davem a rozhodly se pro svou vlastní cestu.
 • Akce proběhla stejně jako v roce 2015 v Experimentálním prostoru NoD
 • Podtitul “Vybo(e)č z davu” má především naznačit, abychom nebyli „ovcemi”. Zatímco loni byl tváří Všemi směry kostlivec Kevin, letos to byl beran Vincent, který podporuje hlavní ideu festivalu. Hosty byli například komentátor deníku Hospodářské noviny Jindřich Šídlo či novinář týdeníku Reflex Jiří X. Doležal. Oba se tak zařadili do bohatého seznamu osobností z minulých ročníků festivalu. Mezi ty patří například bývalá šéfredaktorka deníku MF Dnes Sabina Slonková, fotograf Eugen Kukla nebo ředitel pro právní a legislativní záležitosti ve firmě Seznam.cz Michal Feix.
 • Studenti prostřednictvím festivalu umožnili veřejnosti nahlédnout do mediálního zákulisí neotřelým a zábavným způsobem. Návštěvníci se vedle přednášek ze světa PR a marketingu, audiovizuálních médií nebo autorské žurnalistiky mohli navíc zapojit do mnoha workshopů vedených zkušenými profesionály.
 • V interaktivním programu si například vyzkoušeli práci s natáčecí technikou, HR odborníci jim poradili jak napsat správný životopis a rozhlasový a televizní moderátor Zdeněk Eška jim radil jak zlepšit mluvený projev. Díky loňské úspěšné premiéře se pak v rámci workshopů opakoval i tzv. speed dating. Zájemci o studium na Vyšší odborné škole publicistiky se přímo od studentů a profesorů školy mohli dozvědět více informací o fungování školy. Po programu následovala tradiční afterparty.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“