Lidé

 • Dita Bradová

  Dita Bradová

  office manager a tajemnice školy

  K zastižení jsme od 8:00 od 17:00 na sekretariátu školy.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP si nejvíce cením rodinného přístupu.

  Studentům bych chtěla popřát, aby si užívali každého dne ve škole. Doufám, že v ní stráví příjemné tři roky a v náročném pracovním procesu budou v dobrém vzpomínat na pohodu ve škole.

  Ve škole mohou za mnou přijít nejen pro radu o škole, ale i pomoc – lékárnička a vlídné slovo je jim vždy k dispozici. 

  Moje pracovní zkušenosti

  VOŠP je osmým rokem moje srdcovka. Předtím jsem pracovala na asistentských a produkčních pozicích na TV Nova. Rodičovská dovolená je vlastně také zejména produkce, doslova všeho.

  Pár slov o mně

  Relaxem je pro mne jóga, příroda a kultura všeho druhu. Mým životním krédem je „Chovejme se k lidem tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám!“. A pak také: „S úsměvem jde všechno lépe“.

 • Dominik Fellner

  Dominik Fellner

  odborný lektor

  zástupce ředitele pro vzdělávací program

 • Jan Adamec

  Jan Adamec

  odborný lektor

  K zastižení jsem po předchozí domluvě po výuce.

  Proč VOŠP?

  VOŠP není jen škola, kde studenti získávají znalosti a učí se nové dovednosti. Je to komunitní prostor, v němž se formují jako odpovědní mediální profesionálové, lidé a občané.

  VOŠP prokázala za ta léta pozoruhodnou míru flexibility a schopnosti orientovat se a následně přizpůsobit novým trendům v mediální branži. Zároveň v ní stále zůstalo cosi ze zakladatelského étosu paní doktorky Neradové. Chci proto VOŠP popřát, aby ji tato fúze pevně zakořeněné tradice a rychlé trendové adaptability provázela i v následujících dekádách.

  Chci, aby si studenti položili otázku, k čemu jim může být historie užitečná a jak ji mohou pro sebe využít – nejen jako občané České republiky, Evropské unie či „obyvatelé zeměkoule“, ale i budoucí mediální profesionálové, novináři, moderátoři, kameramani. 

  Historii mohou potřebovat ke svému společenskému „přežití" v čase a místě, kde právě žijí – v České republice, Evropě i světě roku 2020.

  Znalost historie či povědomí o historii se jim může hodit jako budoucím mediálním profesionálům, aby pochopili určitý segment "mediálního provozu".

  A konečně chci studenty „popostrčit“, aby zaznamenávali vzpomínky svých nejbližších, nenechali je zapadnout do „černé díry času“ a mohli je předat, spolu se svými vzpomínkami, i svým potomkům. 

  Moje pracovní zkušenosti

  Během mé profesní dráhy střídám sféru akademickou, pedagogickou a komerční v oblasti korporátního PR a marketingu.

  Jako „historik Jekyll“ jsem vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2002) a historii na Central European University v Budapešti (2004). V roce 2016 jsem obhájil dizertační práci na Ústavu světových dějin na FF UK na téma Maďarsko 1956: Od reformy socialismu k národnímu povstání.

  Jako historik se zabývám především dějinami studené války, Sovětského svazu a východního bloku v letech 1948 – 1989 a také zahraniční politikou Československa v tomto období.

  Absolvoval jsem studijní a badatelské pobyty na New York University (NYU) či v Open Society Archives (OSA).

  Působil jsem také jako redaktor české sekce online magazínu Visegradrevue.eu, zároveň vedu online web o studené válce Praguecoldwar.cz. Kromě historie se věnuji i historické publicistice a publikuji například v týdeníku Respekt, deníku Lidové noviny nebo online web Historyweb.sk. S Českým rozhlasem Plus spolupracuji na programu Portréty.

  Jako „píárista Hyde“ Adamec jsem byl již během svých studií pravidelně členem štábu tiskového střediska na MFF Karlovy Vary (1998 – 2001) a také jsem pracoval jako zástupce šéfredaktorky vydání festivalového katalogu MFF KV (1997 – 2002). Poté jsem působil rok jako PR Officer ve společnosti Philips (2005-2006) a jako Marketing and Communications Assistant – Supervisor v poradenské společnosti KPMG Česká republika (2006 – 2011).

  Ještě jednou, ale krátce...

  • FF UK, CEU
  • MFF Karlovy Vary
  • Philips, KPMG
  • Respekt, Lidové noviny, HistoryWeb.sk, Visegradrevue.eu, Praguecoldwar.cz
  • Český rozhlas
  • VOŠP
  • od roku 2016 vlastník 50procentního podílu v rodinné akciové firmě Lea & Ester

  Pár slov o mně

  A nakonec pár slov o mně – introvertní solitér, jenž má ale nutkavou potřebu neustále přesvědčovat své okolí, studenty nevyjímaje, že historie je úžasná a pochopit ji jim může v lecčems pomoci.

   

 • Jan Novotný

  Jan Novotný

  odborný lektor

  Jsem k zastižení každý čtvrtek od 13:30 do 15:00, případně od 15:15 do 17:45.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP považuji za nejlepší tu komorní a rodinnou atmosféru. Díky ní na škole vznikají nejen skvělá audiovizuální díla, ale taky celoživotní přátelství. V neposlední řadě je moc fajn mít snad v každém českém médiu absolventa. Tedy vlastně kamaráda.

  Během výuky chci, aby studenti, kterým se věnuji, měli chuť se něco dozvídat, chuť se ptát, cokoliv si vyzkoušet a hlavně se nebát. Kde se neexperimentuje, nevznikne nic nového!

  Moje pracovní zkušenosti

  Už jako student VOŠP jsem dostal nabídku působit v reportážně publicistickém pořadu České televize Černé ovce. Tam jsem po boku profesionálů pracoval 4 roky, což považuji za svoji největší pracovní zkušenost.

  Odjakživa mě lákalo spíše cestování a objevování, rozhodl jsem se oslovit tuzemský pořad zabývající se stopy krás Česka - Toulavou kameru. Pro ni taky od roku 2017 pracuji a objíždím republiku.

  Reportážemi přispívám i do publicistického magazínu Gejzír, kde pokračuji v oblíbeném vyprávění příběhů.

  A když se podaří, odjedu do zahraničí natočit příspěvek pro cestovatelský magazín Objektiv. Mimo Českou televizi jsem spolupracoval či stále spolupracuji s řadou firem, pro něž připravuji video obsah.

  Za zmínku stojí dvouletá spolupráce s Nadací Karla Janečka a jejich projektem Laskavec. Dva roky jsem pro ně režíroval video portréty výjimečných osobností. Momentálně pracuji na sérii scénářů pro nové televizní pořady.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • redaktor a režisér České televize (Černé ovce, Toulavá kamera, Gejzír či Objektiv)
  • video režie dvou sérií Laskavců Nadace Karla Janečka
  • video režie ve firmách aj.

  Pár slov o mně

  Ve volném čase se věnuji bohulibým aktivitám, jako jsou výtvarné umění či hudba. Vůbec nejšťastnější jsem, když se můžu na pár dní s dobrými lidmi ztratit v lese.

   

 • Jiří Holub

  Jiří Holub

  odborný lektor

  K zastižení jsem po předchozí domluvě v pondělí od 13:00-13:45 ve škole.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP již učím 20 let jako externista německý jazyk, kde se chci soustředit zejména na překládání z německých rakouských novin a časopisů, a předmět „Evropská integrace“. V něm se budeme tento semestr zabývat především otázkami Brexitu a migračních procesů, což pro studenty znamená především naučit se vstřebávat velké množství údajů, dat a jmen. A zároveň přemýšlet o důsledcích těchto událostí pro Českou republiku.

  Kromě toho se na VOŠP podílím na organizaci studijních cest po střední Evropě. V tomto smyslu jsem obeznámen s odbornými zájmy mých kolegů a kolegyň, což je pro mne vzácným obohacením.

  Vážím si toho, že škola tyto studijní cesty do okolních zemí a měst podporuje, což považuji za významné pro budoucí novináře a publicisty. Díku tomu zároveň poznávám své studenty i mimo školu.

  Se svými studenty jsem nanejvýš spokojen, ale postrádám jejich intenzívnější zájem o jazyky a kulturu našich sousedních zemí. Stále očekávám, že se objeví zájemci o studium polštiny, maďarštiny, rumunštiny apod.

  Svým studentům samozřejmě přeji zdárné ukončení studia a poté úspěch při volbě jejich povolání. 

  Moje pracovní zkušenosti

  • studium germanistiky a rusistiky na FFUK, promovaný filolog (1961-1967)
  • postraduální studium arabistiky a dějin islámských zemí
  • svobodné povolání: lektor jazyků ve vzdělání dospělých, překlady z polské a maďarské publicistiky (1969-1989)
  • československý velvyslanec v Itálii a na Maltě (1990-1992)
  • odborný asistent v Ústavu politologie FFUK (1994-1999)
  • lektor jazyků, středoevropské politiky a evropské integrace na různých vysokých školách (včetně VOŠP) a mezinárodních programech pro zahraniční studenty (od 2000 - ) 
 • Karel Satoria

  Karel Satoria

  odborný lektor

  K zastižení jsem každé úterý a středu odpoledne ve II. patře, kancelář č. 222. Doporučuji ovšem domluvu předem na 731 604 124.

  Přeji naší škole, aby byla prostředím, inspirujícím k velkým vizím člověka a proniknuta radostí z této služby světu.           

  Ve své výuce považuji za nejdůležitější zdůraznit, že medium je především prostředník. To, co je především důležité zvládnout a rozvíjet, je člověk držící kameru, foťák, mikrofon, nůžky a pero.

  Ve výuce se chci zaměřit na výukovou interakci. Někdy mne dost pobaví poslouchat se. Mým jediným a všudepřítomným tématem je probouzení zájmu o osobní až osobnostní růst a zrání, což je jednak tématem mého vyučování a také, protože jsem školním kaplanem nabídkou k osobnímu setkání, případně provázení v této snaze.       

  Mé životní krédo je „Nežádej od života méně, než dává.“

  Moje pracovní zkušenosti

  Po studiu teologie jsem působil jako duchovní na několika místech brněnské diecéze. Po listopadu 1989 také v jejím managementu. Poté jsem strávil deset let ve Francii v kontemplativním klášteře Notre-Dame de Sept-Fons. Po návratu jsem vedl duchovní kurzy a podílím se na vzdělávacích projektech Arcibiskupství pražského.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • diecézní duchovní
  • generální vikář brněnské diecéze
  • člen kontemplativního řádu O.C.S.O.
  • odborný lektor duchovní formace
  • tutor jáhnů pražské arcidiecéze

  Pár slov o mně

  Jsem šťastný člověk, jemuž se záliba stala povoláním. Něco o tomto štěstí vím. Odjakživa mne bavil život. Zajímalo a vzrušovalo mne jej objevovat, shledávat se s ním a pátrat po jeho Zdroji. To se mi stalo povoláním: procitat v jeho tajemné kráse a dělit se o to, co jsem zahlédl.

 • Karina Uherková

  Karina Uherková

  koordinátorka marketingové komunikace

  K zastižení jsem v pondělí až pátek 9-14 hod, Spálená, kancelář 1.8.

  Proč VOŠP?

  VOŠP je škola plná inspirativních lidí a z toho prýští jedinečná atmosféra, která všechny VOŠPáky pohltí a nepustí. Přeju jí, aby byla i nadále přístavem pro zajímavé mladé lidi i osobnosti z řad lektorů.

  Můj tip studentům je – tato škola je o tobě. Kolik do ní vložíš, tolik dostaneš. Vezmi si maximum, vyplatí se ti to.

  Moje pracovní zkušenosti

  Již při studiu na VOŠP jsem pracovala v PR oddělení americké počítačové firmy Hewlett-Packard. Další zkušenosti jsem získala v nadnárodní komunikační agentuře Ogilvy (divize Mather PR). Nejdéle jsem svou pracovní dráhu spojila s Akademií věd ČR. Jedním z mých nejmilovanějších projektů byla po čtyři roky jako hlavní manažerky organizace největšího vědeckého festivalu v ČR pro veřejnost Týden vědy a techniky AV ČR. Díky těmto pracovním příležitostem jsem získala bohaté zkušenosti s organizováním akcí, nástroji marketingové komunikace a mediální komunikace a ty jsem se rozhodla nabídnout VOŠP.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • člen týmu PR oddělení divize IPG ve společnosti Hewlett-Packard
  • příprava komunikační strategie společnosti Westminster
  • člen týmu Mather PR komunikační agentury Ogilvy
  • marketingový manažer SSČ Akademie věd ČR
  • projektový manažer Národní konference transferu technologií, kterou pořádala Univerzita Karlova.

   

 • Kateřina Fričová

  Kateřina Fričová

  odborná lektorka

  K zastižení jsem po předchozí dohodě na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Proč VOŠP?

  Naše škola má jednu velikou výhodu – dovolí studentům „přičichnout si“ k různým mediálním profesím – hned v 1. ročníku se přiblížíte k novinařině, k práci kameramana, produkční… a to vám pomůže si dobře vybrat profesní dílnu. Ale i tady si budete moci vyzkoušet více profesí. A to je na škole fantastické – moci si lépe vybrat, co mi sedí, co mě více baví… a v čem budu v budoucnu ten/ta nejlepší.

  Studentům radím, aby se nebáli experimentovat a nebáli se dělat chyby – už nikdy takovou možnost totiž mít nebudou!

  Na VOŠP kromě výuky vedu ráda absolventské práce, pokaždé se něco nového dozvím. Nevyhýbám se žádnému typu – video, audio, eventy, fotopráce… Nevadí mi ani konzultovat práci, kterou vede někdo jiný – více názorů může být ku prospěchu. Ve školním roce 2018/19 jsem pomáhala studentům s uspořádáním školního festivalu Všemi směry – bylo to moc fajn a návštěvnost byla velká, včetně absolventů, kteří dnes působí ve všech typech médií, mnozí i ve vedoucích pozicích. 

  Ve výuce je pro mne nejdůležitější zapojit studenty. Nemám ráda studenty, kteří se na mě – či spíše skrze mne – celou hodinu dívají a…mlčí. Raději mám studenty, kteří přemýšlejí a na něco „přijdou“ – i když se ukáže, že to byl omyl. Takový omyl si bude student pamatovat navždy a už jej nebude opakovat… a o tom to je.

  V tomto semestru chci ve výuce pomoci studentům proniknout do světa médií, pochopit souvislosti, nebát se diskutovat a stát si za svým názorem – ale zároveň naučit se uznat omyl a korigovat svůj názor. A hlavně – naučit studenty rozlišovat fakta od názoru! Vážně to není to samé!

  Na mě baví vlastně všechno. A cítím se vždy strašně fajn, když poslouchám studenta u absolutorií, jak odpovídá na otázku s jistotou, dokáže si ji dát do kontextu… a přitom vzpomínám, jak v 1. ročníku, omlouvám se za výraz, to bylo takové vykulené telátko…

   

  Moje pracovní zkušenosti

  Můj vyšší šéf mi kdysi řekl, že nikdy nedostanu vlastní produkci, ať jsem ráda, že mne vůbec nechají dělat asistentku, s takovým rodinným profilem… A já dělala asistentku výroby a režie a byla jsem spokojena – můj přímý šéf brzy pochopil, že se na mne může spolehnout a nechal mě pracovat zcela samostatně. Akorát ta výplata tomu neodpovídala, ale přesto, že jsme peněz moc neměli, neměnila bych.

  Po Listopadu 89 to šlo rychle – vlastní produkce, šéfproducent zpravodajství…pak vznikala Nova (ještě bez názvu) – a to bylo veliké dobrodružství!

  Z místa ředitelky výroby, techniky a vysílání jsem pak odešla do Primy – Nova už fungovala jak namazaný stroj, tak to mě už moc nebavilo.

  Přesně ve chvíli, kdy jsme z Primy udělali televizi, kterou už všichni brali vážně, Prima změnila majitele, a tak jsem se rozhodla, že z místa generální ředitelky odejdu. Následovaly čtyři bezvadný roky v rádiích – Frekvence1, Evropa2 a obchodní zastoupení RRM. Řídit tyto firmy mě moc bavilo, ale opět došlo k situaci, že jsme celý kolos zkonsolidovali, zavedli systém, kontrolní pojistky…a začala kapku nuda.

  Proto jsme zkusili, v pár lidech, založit malou lifestylovou televizi. Spoléhali jsme na digitalizaci, že pak budeme vysílat nejen v kabelu a na satelitu…digitalizace se zpozdila o několik let a investor už nechtěl čekat. Ale nelituji, díky tomuto experimentu jsem pochopila fungování malých tematických televizí.

  A přišla moje poslední práce před odchodem do důchodu…obloukem jsem se vrátila tam, kde jsem v televizích začínala – do České televize. Tentokrát jako programová ředitelka.

  Nu a teď jsem v důchodu, a protože nesnáším nudu, učím na FAMU a na VOŠP, do toho nějaká konzultace, nějaký posudek. Uvidíme, jak dlouho to já s vámi a vy se mnou vydržíte, doufám, že nějaký ten rok to ještě bude. 

  Ještě jednou, ale krátce...

  • programová ředitelka ČT (2007 – 2011)
  • ředitelka TOP (2005 – 2007)
  • ředitelka Lagardere CZ (2001 – 2005)
  • ředitelka Prima (1997 – 2000)
  • řed. Výroby, techniky a vysílání Nova (1993 – 1997)
  • asistentka výroby a režie, vedoucí produkce, šéfproducentka zpravodajství ČsT a ČT (1981 – 1993)
  • redakční poslíček v časopise Květy, fakturantka inzerce, korektorka v Zemědělských novinách, reklamní redaktorka, redaktorka v místních novinách, redaktorka kulturního Zpravodaje, programová vedoucí v kulturním domě (1973 – 1981)
  • dvakrát mateřská dovolená

  Pár slov o mně

  Moje životní krédo: Kdo nic nedělá, nic nezkazí… a tudíž nikdy nic nového nepřinese.

 • Lenka Lejsková

  Lenka Lejsková

  koordinátorka výuky

  K zastižení jsem od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00, v Opatovické 18, 2. patro, AVD centrum místnost 204.

  Proč VOŠP?

  Můj žebříček nejlepších tří věcí na VOŠP vede AVD, pak opět AVD a pak studenti.

  VOŠP přeji, aby s námi „nakopla svět“, ať popojedem o 20 let.

  A můj tip studentům? Ověřujte a prověřujte zdroje informací!!!               

  Moje pracovní zkušenosti

  • cz/Stream.cz - produkce
  • NGP - Anežka LIVE! - produkce
  • OSVČ - filmová produkce, organizace všeho druhu, smích a radost ze života

  Mé životní krédo je „žij a nech žít“ a životní inspirací Janek Rubeš, Honzík Mikulka a Markus Krug.

 • Lukáš Jirsa

  Lukáš Jirsa

  odborný lektor

  K zastižení jsem v pondělí od 10:30 do 11:30 v místnosti č. 115.

  Proč VOŠP?

  Z vlastní zkušenosti vím, že VOŠP nabízí prostor pro seberealizaci i sebepoznání všem těm, kdo jsou ochotni této šance využít. To platí nejen pro studenty ale i pedagogy. Jsem si jist, že jak v jedné tak v druhé skupině drtivě převažují ti, kteří si této šance jsou dobře vědomi a hodlají ji na maximum využít.

  Studentům bych chtěl vzkázat, že čas studií je kromě jiného cenný díky svobodě, kterou nabízí. Je na každém z vás, zda a jak tuto svobodu, kdy ještě nemusíte (tolik) pracovat a starat se o rodinu, využijete. Doufám, že ve škole strávíte příjemné tři roky a v náročném pracovním procesu budete v dobrém vzpomínat na pohodu ve škole.

  VOŠP nabízí velké množství impulzů k práci na sobě samém. Využijte toho, právě teď je ten pravý čas.

  Mým úkolem určitě není “natlouct studenům vědomosti do hlavy”. Chci jim co nejvíc otevřít dveře k odpovědnému přemýšlení o vztahu člověka ke společnosti, k druhým lidem i k sobě samému.

  Na VOŠP kromě své pedagogické činnosti také zastupuji televizi Noe, která vybraným studentům zajišťuje studium a zároveň poskytuje možnost získání širokých praktických zkušeností (produkce, kamera, střih, dramaturgie pořadů, natáčení reportáží ad.). 

  Moje pracovní zkušenosti

  Vystudoval jsem francouzštinu a teorii kultury na FF UK. Od roku 2008 pracuji jako vedoucí pražské redakce televize Noe. Působím také jako filmový publicista a dramaturg filmového cyklu Film & spiritualita v Městské knihovně v Praze. Jsem členem Sdružení českých filmových kritiků a FIPRESCI (Mezinárodní federace filmových kritiků), pravidelně zasedám v ekumenických porotách na filmových festivalech (Cannes, Berlín, Locarno, Varšava, Karlovy Vary, Zlín ad.). Spoluzaložil jsem web filmaspiritualita.cz.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • vedoucí pražského studia televize Noe
  • filmový publicista
  • člen Sdružení českých filmových kritiků a FIPRESCI (Mezinárodní federace filmových kritiků)
  • redaktor revue UNIVERSUM (čtvrtletník České křesťanské akademie) 

  Pár slov o mně

  Mojí vášní je film. Dovoluje mi vždy zas a znovu zjistit, co je v životě podstatné. Tedy pokud jde o film kvalitní. Mým oblíbeným mottem jsou slova amerického režiséra Sama Peckinpaha (1925-1984): “Nechtěl jsem, abyste si film užili, ale abyste se zblízka podívali do své vlastní duše.”

   

 • Lukáš Novák

  Lukáš Novák

  odborný lektor

  Jsem k zastižení po předchozí dohodě v soboty před i po výuce.

  Proč VOŠP?

  Na výuce mě nejvíce baví lidská interakce a reflexe procesů vedoucích k pochopení všech aspektů jazyka a lidské komunikace.

  Všem studentům a pedagogům VOŠP přeji udržení stávající úrovně učení a výuky… a pokud možno stoupající úroveň zázemí, která bude vaší chuť po vzdělání a vzdělávání ještě více motivovat.

  Moje pracovní zkušenosti

  Narozen v Praze, velkou část dětství jsem však strávil ve Varšavě. Již během studia na Gymnáziu Christiana Dopplera jsem začal pracovat jako zvukový produkční na Kiss 98 FM, stál jsem také u zrodu nového konceptu rockového rádia Beat. Po nástupu na Pedagogickou fakultu UK v Praze jsem přešel do Českého rozhlasu, zároveň se podílím na projektech módní návrhářky Jany Berg či rádia Expres FM. Během přerušení vysoké školy jsem žil v Irsku (Cork) a Velké Británii (Reading, Londýn). Po absolvování magisterského programu jsem prošel primárním i sekundárním stupněm vzdělávání jako pedagog (AJ, Sv, Bi) a zástupce ředitele. V současné době působí jako prorektor pro studijní záležitosti na Vysoké škole kreativní komunikace s.r.o. a konzultant pro oblast edukace.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • Kiss 98 FM
  • Rádio Beat
  • Český Rozhlas Regina
  • Cermat
  • Expres FM
  • Kiss FM
  • módní přehlídky Jany Berg (Le Chaton)
  • Rci Call Centre Ltd.
  • Národní ústav pro vzdělávání
  • ZŠ Řevnice
  • ZŠ Průhonice
  • Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

  Pár slov o mně

  ... aneb „Co roztáčí Vaše motory?“: moje žena a děti, Václav Havel, The Rolling Stones

  Životní krédo jsem si vypůjčil od Williama Butlera Yeatse: „Vzdělání není naplnění vědra, ale osvětlení ohně.“

 • Markéta Dočekalová

  Markéta Dočekalová

  odborná lektorka

  K zastižení jsem po předchozí domluvě ve čtvrtek od 10:45 do 11:45 hod.

  Proč VOŠP?

  Jsem známá tím, že nějaké teoretizování odtržené od profesní praxe, to není můj šálek kávy. Teorie "musí bejt", ale kvalitní výuka připraví studenty pro jejich budoucí profesní život nejen teoreticky. V tom je VOŠP skvělá. Je unikátní zejména v kombinaci teorie a praxe. Je však krásná i v určitém duchovním rozměru, který na této škole bezesporu je. Toho si v dnešní uspěchané době velmi považuji.              

  Mezi tři osobnosti, které jsou mi životní inspirací, patří kromě Karla Čapka a Edith Piaf také Jan Werich a jeho citát si jako přání VOŠP dovolím parafrázovat: „Když už tato škola jednou je, tak má koukat, aby byla. A když kouká, aby byla a je, tak nechť je to, co je, a není to, co být nemá, jak tomu v mnoha případech jiných škol je.“

  Myslím, že dovedu přednášet tak, že to posluchače baví. Nejsem žádný uspávač hadů... A když to baví posluchače, pak to baví i mně. Věřím, že je na mně i vidět a z mého vystupování je cítit, že učím ráda, srdcem a s plným nasazením. Výuka by měla být jako skvělý film: sledujeme ho bez dechu, a když skončí, tak je nám to líto. Když se to povede, je radost na všech stranách.        

  Moje pracovní zkušenosti

  Psaní jsem se věnovala od nejútlejšího věku. Ještě před vstupem na gymnázium jsem už samostatně publikovala v novinách a časopisech. Následně jsem vystudovala Fakultu žurnalistiky UK, rozhlasovou specializaci.

  Ještě před vstupem na Fakultu žurnalistiky jsem moderovala a redakčně připravovala v tehdejším Československém rozhlase několik vlastních pořadů.

  Za jednu z nejcennějších zkušeností v počátku své profesní dráhy považuji studijní pobyt v Nizozemí, kde jsem se mohla na začátku devadesátých let seznámit se svobodnou žurnalistikou a novými technologiemi. Mimo jiné jsem se velice dobře naučila nizozemsky, což se mi mnohokrát jako novinářce hodilo.

  Od roku 1996 jsem pracovala jako scenáristka na volné noze pro TV Prima, následně pak pro TV Nova i pro ČT. Mnoho let jsem psala zábavné televizní pořady a také se podílela na vývoji nových televizních pořadů.

  V roce 2001 jsem absolvovala specializační studium v USA, kde jsem se přímo v L.A., nedaleko hollywoodských studií, učila tvorbě televizních seriálů. Návštěva USA mi v mnoha směrech změnila život. Nejen proto, že jsem po návratu dostala nabídku podílet se na vývoji a vzniku tehdy prvního každodenního TV seriálu (Ulice) v ČR, ale také proto, že jsem se v USA detailně seznámila s výukou tvůrčího psaní a rozhodla jsem se jí věnovat i v ČR (v té době tu pojem "výuka tvůrčího psaní" nebyl ještě vůbec znám).

  Celkově jsem napsala (a zrealizovala) přibližně tři tisíce televizních scénářů, včetně toho, že jsem se podílela na přípravě prvních 700 dílů televizního seriálu Ulice.

  Působila jsem také jako kreativní ředitelka v zahraniční producentské společnosti, která vyráběla televizní seriály pro země bývalé východní Evropy. Tady také vznikl můj autorský třináctidílný TV seriál "Hasiči", z něhož se bohužel díky ekonomické krizi nakonec natočil jen první díl, který je dodnes v televizích vysílán jako samostatný film pod stejným názvem.

  Po téměř 20 letech působení ve scenáristické profesi jsem se rozhodla začít více věnovat knížkám, napsala jsem dva romány a také pět učebnic tvůrčího psaní.

  S velkou chutí se již 18 let věnuji pedagogické činnosti, píši učebnice, skripta a studijní materiály.

  Má výuka velice úzce souvisí s vedením autorů při jejich práci, život mne proto zavedl i k vyhledávání literárních talentů. Od roku 2015 vlastním a řídím literární agenturu MÁM TALENT a také stejnojmenné nakladatelství, v němž se snažím vydávat kvalitní publikace z oboru tvůrčího psaní, literatury, českého jazyka a dramatiky.

  Vše, co dělám, dělám ráda... 

  Ještě jednou, ale krátce...

  • novinářka, zahraniční rozhlasový zpravodaj pro Benelux (1990-1992)
  • rozhlasová redaktorka, moderátorka vlastních rozhlasových pořadů
  • zástupce šéfredaktora v life style magazínu Top Class
  • scenáristka a autorka cca 3000 televizních scénářů (pracovala pro TV Prima, Nova, ČT)
  • spoluautorka TV seriálu Ulice a jeho prvních 700 dílů
  • kreativní ředitelka v zahraniční společnosti Media Pro Pictures
  • autorka dvou románů
  • autorka 5 učebnic
  • ředitelka literární agentury
  • ředitelka odborného nakladatelství
  • posledních 18 let aktivní pedagog tvůrčího psaní a scenáristiky (ve vlastní škole, na FAMU, na UJAK, na VOŠP).

  Pár slov o mně

  Mým životním krédem je, že vše, co se nám v životě děje, přichází v náš prospěch. Jenom to je někdy vidět až po velice dlouhé době. Byl mi nadělen život plný zdravotních překážek a jsem za to ráda. Naučilo mne to nevzdávat se, bojovat, správně řadit životní priority a vážit si toho, co člověk má. Neměnila bych, když vidím, jak mnoho lidí právě v těchto věcech tápe. Práce mi (bohužel a bohudík) je koníčkem, tedy na jiné záliby není mnoho času. Pokud ale je, ráda rybařím, miluji cestování, divokou přírodu a procházky v ní, jsem milovník psů (jednoho i mám) a nadšený, ale velmi nezkušený zahrádkář. Mou zálibou jsou i cizí jazyky a jejich aktivní používání, ale ráda bych se stihla ještě nějaké další jazyky naučit. Třeba, jednou, až...    

   

 • Martin Janouš

  Martin Janouš

  odborný lektor

  K zastižení jsem každé úterý od 9:00 do 10:30 a od 17:00 do 18:30 hod. v učebně 122.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP si cením, že studentům i pedagogům není cizí smysl pro humor a recesi a každý student je osobnost a originál. Na všem se dá domluvit, je to o lidech! A do dalších 20 let bych chtěl naši školu povzbudit – proč stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko?

  U mých studentů považuji za nejdůležitější jejich zájem a kreativitu. Když to baví je, baví to i mě. Chtěl bych jim vzkázat – co tě nezabije, to tě přinejmenším zmrzačí...

  V tomto semestru se ve své výuce chci zaměřit na to, aby studenti pochopili, že vyučovaný předmět mu v praxi opravdu k něčemu bude! Kromě toho v rámci nových projektů připravujeme výuku dabingu a rozhlasové tvorby. 

  Moje pracovní zkušenosti

  Pracovní a osobní život mi v roce 2005 zkřížil vážný úraz. Naštěstí jsem tuto událost překonal a to i díky pracovní příležitosti na VOŠP. Život jde dál. Mým životním krédem je „humor je způsob přežití“. Takže nepřekvapí, že mojí životní inspirací je herec Jiří Lábus.

  Od roku 1994 jsem jako herec a muzikant v angažmá v divadle Studio Ypsilon. Od té doby pracuji také jako dabingový herec. Několik let jsem pracoval jako autor a interpret pro Český rozhlas, Rádio Limonádový Joe, Rádio Bonton a Impuls.

  Deset let jsem vedl vlastní autorské Divadlo Extrém, z něhož vzešlo několik dnes známých herců jako Martha Issová, Michal Novotný, Kryštof Hádek, Hana Vagnerová, Michal Kavalčík a další. Vedle práce na VOŠP vedu jako lektor dramatickou výchovu na základní umělecké škole.

 • Martin Kézr

  Martin Kézr

  odborný lektor

 • Martin Kotrč

  Martin Kotrč

  vedoucí studia

  K zastižení jsem v Opatovické, v kanceláři 109, a to v pondělí 10:00—12:00 14:00—16:00; úterý 10:00—12:00 14:00—16:00; středa 14:00—16:00; čtvrtek 10:00—12:00 14:00—16:00.

  Můj tip pro studenty – nedělejte mrtvé brouky.

  Mým životním krédem je cítit vítr ve vlasech.    

 • Martina Nitková

  Martina Nitková

  administrátorka vzdělávacího programu

  Jsem k zastižení v pondělí až pátek od 8:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30 v Opatovické.

  Proč VOŠP?

  Pracuji zde již 11 rokem, není třeba další komentář… Škole přeji, aby měla stále dobré jméno mezi studenty a aby z ní vycházeli šikovní absolventi nebo studenti, kteří sice u nás neabsolvují, ale pomůžeme jim v rozhodnutí, co by opravdu chtěli ve svém životě dělat. Prací člověk stráví spoustu času a je fajn, když dělá něco, co ho alespoň trochu baví.

  Můj tip studentům? Řešte věci včas, ne za pět minut 12 nebo ještě později... Choďte s čímkoli, co nevím, zjistím nebo se alespoň pokusím.

 • Miroslav Brada

  Miroslav Brada

  odborný lektor 

  Můj tip studentům zní: „Nejhorší smrt je z vyplašení.“

  Moje pracovní zkušenosti

  Od roku 1995, kdy jsem nastoupil do televize Nova, se pohybuji v médiích. Na Nově jsem působil v oddělení skladby pořadů a také jako dramaturg. Poté jsem se jako nezávislý dramaturg podílel na seriálech Rodinná pouta (Prima), Ordinácia v Ružovej záhradě (Markíza), Kto chce byt milionárom (Markíza), apod. Stál jsem u zrodu hudební stanice Óčko či kabelových televizí FilmBox a FilmBox Extra. V současnosti působím v pražské organizaci světové sítě konferencí TEDx, kde od roku 2013 spolupracuji na tvorbě programu. Připravil jsem program pěti ročníků TEDx Women Prague. V rámci této aktivity vyučuji vystupující řečnickým dovednostem.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • vydavatel hudebních nosičů – Globus International
  • TV Nova, ČT, Markíza (Slovensko), RTVS (Slovensko), PopTV (Slovinsko)
  • Tuesday – marketingové konference
  • TEDx Prague, TEDx Women – konference

  Pár slov o mně

  Ve volném čase se snažím o výchovu dvou dětí (se střídavými úspěchy), vařím maďarská jídla a degustuji netradiční rukodělná piva z celého světa.

  Jako slovo na závěr si vypůjčím něco od Tomáše Matonohy: „… sranda musí být, i kdyby tatu věšeli.“

 • Pavel Urban

  Pavel Urban

  odborný lektor

  K zastižení jsem na základě předchozí domluvy.

  Proč VOŠP?

  Už když jsem na VOŠP před lety studoval, obdivoval jsem především to, jak často skutečně děláme věci tak, jak potom v praxi fungují. Později jsem poznal, že šlo o skvělou přípravu. Podobně se snažím své poznatky z fungování médií předat studentům nyní i já.

  Za patnáct let, co VOŠP znám, jsem vždy obdivoval práci a kvalitu mnoha lidí, kteří zde pracují. A v neposlední řadě mám radost z velkého množství absolventů, kteří se velmi dobře v praxi uplatnili. Přeji tedy stále více vynikajících a schopných absolventů, ale i kvalitní pedagogy z řad odborníků.

  Na VOŠP se rád zapojuji do jakékoliv aktivity školy, ať už jde o Mediální den nebo třeba festival Všemi směry, který jsme před lety se spolužáky zakládali a podíleli se na jeho prvních ročnících.

  Na výuce na VOŠP mne nejvíce baví práce a interakce s mladými lidmi, které lze formovat, vzdělávat a připravit na skutečný život v médiích či podobných oblastech. Pokud studenti pochopí, že se snažím o přístup, jaký bych čekal být v jejich roli, tak můžeme na společné vlně doplout daleko.

  Moje pracovní zkušenosti

  Už při studiu na VOŠP jsem externě pracoval na několika sportovních a kulturních webech. Tyto dvě oblasti mě provázely i nadále. Byl jsem sportovním redaktorem a posléze editorem v tiskové agentuře Mediafax a šéfredaktorem televizních časopisů v RF Hobby. Léta už jsem editorem a redaktorem v deníku Metro, přičemž kulturní a sportovní stránky jsou moje nejoblíbenější.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • redaktor kulturních a sportovních serverů (Kulturní servis Puls, eFotbal.cz, Musicserver.cz, Tiscali)
  • lektor v neziskové organizaci SAN – Sdružení novinářů (workshopy, kurzy pro mladé novináře)
  • redaktor a editor sportovní sekce tiskové agentury Mediafax
  • šéfredaktor televizních časopisů ve vydavatelství RF Hobby
  • redaktor a editor deníku Metro

  Pár slov o mně

  Ve volném čase soudcuji na mezinárodní úrovni ženský lakros. Baví mě cestovat po celém světě a setkávat se s nejrůznějšími lidmi. Zároveň také vzdělávám začínající rozhodčí u nás i v Evropě, takže i tam učím.

 • Petr Sládeček

  Petr Sládeček

  odborný lektor

  K zastižení jsem ve druhém patře v Opatovické, č. 210. Konzultační hodiny mám každý semestr jinak, lze najít na nástěnce v Moodlu.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP učím od roku 2002, tedy dlouho... Mám rád zdejší společenství slušných a vzdělaných lidí, jimž na učení a vzdělávání záleží, a studentů bez rozdílů genderových či jiných, kteří jsou aktivní a zvídaví, jak se na budoucí publicisty sluší. Škole a jejím studentům přeji do dalších 20 let existence „Totus Mundus Enim Est Schola“, aneb jak říkali staří latiníci „Školou je celý svět.“

  Za nejdůležitější ve výuce považuji jasnost, srozumitelnost a "hodnotnou jednoduchost" (J. Čapek) svého výkladu. Také dialog se studenty. Také bezpečné, férové, důstojné a nestresující prostředí výuky. A v neposlední řadě - špetku humoru.

  Mé životní krédo a zároveň i můj tip pro studenty jsem si vypůjčil od vynálezce laseru Charlese Townese: "Na nové myšlence je krásné to, že o ní ještě nevíte."

  Moje pracovní zkušenosti

  Jsem pedagogem a lektorem s takřka dvacetiletou praxí, jenž se může opřít o  - také dvacetiletou -  manažerskou zkušenost v oboru kulturních a kreativních průmyslů.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • vedoucím kulturní rubriky v celostátním deníku
  • vedoucím tvůrčí skupiny v České televizi
  • vedoucím programové akvizice a strategického plánování, programovým ředitelem TV Nova
  • ředitelem CME Programming Services v Londýně
  • programovým ředitelem filmového festivalu FEBIOFEST
  • externím přednášejícím na DAMU, FAMU, FAMU International
  • lektorem ve vzdělávací agentuře VOX

  Pár slov o mně

  Jsem aktivním cyklistou a tenistou, milovníkem staré knižní vzdělanosti, nadšeným fotografem květin, jídla, ptáků a barokních soch, filmovým fanouškem, posluchačem rockové, lidové i klasické hudby.

 • Petr Uherka

  Petr Uherka

  ředitel školy

  odborný lektor

 • Roman Bradáč

  Roman Bradáč

  odborný lektor

  K zastižení jsem každý čtvrtek od 12:00 do 18:00 hod v hlavní budově.

  Proč VOŠP?

  Proč VOŠP? Studenti. Studenti. Studenti. Přeju jim hodně odvahy, a aby nezapomněli, že ty opravdické účty skládáte vždy sami sobě. A můj tip pro ně? Respekt slušným, s těmi ostatními neztrácet čas. Kritiku přijímat jen od těch, kterých si vážíte. 

  Ve výuce považuji za nejdůležitější kontakt a důvěru. Ve výuce mě nejvíce baví komunikace a při ní chci hlavně podporovat správné sebevědomí studentů.

  Moje pracovní zkušenosti

  Sportoval jsem, studoval, cestoval a pracoval. Někdy i vše najednou. Neměl jsem nic a taky hodně. Nejvíc je teď pro mě čas. Touha po svobodě a spravedlnosti je trvalou a logickou součástí mého genofondu. No a s pátou dekádou pestrého života a se studenty přišla i tolerance. Pokud to tedy není v konfliktu se zásadními hodnotami. Všem po zásluze.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • soukromá společnost IMPECO – manažer
  • soukromá společnost STAMPA – manažer
  • noční klub Bunkr – ostraha
  • Česká televize – většinou redaktor
  • Televize Barrandov – manažer
  • Metropolitní univerzita Praha – učitel

  Pár slov o mně

  Někdo nahoře mne má rád. Nikdy jsem nepracoval, vždy se bavil. Nikam jsem se necpal a všude byl. Nestál o kariéru, nemusel lhát, krást a nemusel jsem ubližovat lidem ani zvířatům. Potkal stovky úžasných bytostí. Viděl peklo i ráj.

  Mám rád svou rodinu, přátele, kamarády a své studenty (i ty bývalé). No a Spartu. A taky svého skvělého psa. Tolik toho mám, prostě šťastný muž."

  Mým životním krédem je „Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.“ 

  Životní inspirací jsou mi Čestmír Bradáč, John Steinbeck a Arnošt Lustig.

   

 • Václav Loubek

  Václav Loubek

  odborný lektor, specialista vnějších vztahů

  Přeji stávajícím studentům, aby na VOŠP už za 20 let nebyli, a VOŠP, aby tady byla.

  Moje pracovní zkušenosti

  Pohyboval se na nejrůznějších pozicích od médií po marketing malých a středních firem. Někdy jsem dokonce oba obory zkombinoval a staral se o marketing médií.

  Krátce...

  • redaktor Marketing & Media
  • šéfredaktor Sign
  • šéfredaktor a publisher Signs&Promotion a Event&Promotion
  • marketing manager tiskárny Logik
  • marketing manager značky IVT v ČR a SK

  Pár slov o mně

  Já v pěti slovech – drony, střih videa, třílitrový šestiválec.

  Životní krédo? Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.

 • Vít Procházka

  Vít Procházka

  odborný lektor

  K zastižení jsem kdykoli po kterékoli mé vyučovací hodině.

  Proč VOŠP?

  VOŠP bych do dalších 20 let popřál, aby si držela svůj rytmus a naopak si nenechala vnutit jiný, neb by pak už nebyl její.

  Na výuce mě nejvíce baví probuzená zvídavost s odvahou k otázce.

  Můj tip studentům? Važte si off-line nudy. Pěstujte vztahy. A stromy.                                 

  Moje pracovní zkušenosti

  Absolvoval jsem studia politologie a práva na Západočeské univerzitě, během nichž jsem působil v akademické samosprávě. Po ukončení studií pracuji jako právník, nejprve ve státní správě, nyní v justici.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • absolvent oborů politologie a právo na ZČU v Plzni
  • člen Akademického senátu ZČU
  • právník (státní správa, justice)

  Pár slov o mně

  Mojí hlavní zálibou je literatura a zvláště poezie. Přesvědčit se můžete zde: http://vitprochazka.blogspot.com/

 • Vladimír Hanáček

  Vladimír Hanáček

  odborný lektor

  Jsem k zastižení po vzájemné dohodě na mailu.

  Proč VOŠP?

  Na VOŠP je nejlepší pluralita osobností, které se vyskytují mezi učiteli i studenty. VOŠP je pak unikátní tím, že tato pluralita představuje východisko k celostnímu rozvoji studentů i učitelů. Miluji také genius loci školy.

  Mým životním krédem je „modlit se a pracovat“, a tak i můj tip studentům je, aby pilně pracovali a stále se učili novým věcem s pokorou i odvahou. Přeji studentům, aby až budou o 20 let starší, aby se cítili bohatší a zorientovanější a nelitovala všeho, co za těch 20 let podstoupili. Naopak, aby měli pocit dobře odvedené práce a motivaci do dalšího snažení.

  V mé výuce považuji za nejdůležitější vést studenty k občanské angažovanosti a zodpovědnosti za kultivaci veřejného prostoru. V tomto semestru chci také studenty motivovat k zájmu o politiku. 

  Moje pracovní zkušenosti

  Jsem politolog a historik soudobých dějin. Vystudoval jsem Ph.D. na FF UK. Podnikám v oblasti administrativní a lektorské činnosti. Vedu workshopy na školách pro think-tank Evropské hodnoty a společnost Post Bellum. Pracoval jsem také jako asistent poslance. 

  Ještě jednou, ale krátce...

  • politologii a současné dějiny na FF UK
  • asistent poslance
  • OSVČ v oblasti administrativní a lektorské činnosti
  • občanské vzdělávání a politika paměti

  Pár slov o mně

  Práce je mi koníčkem a veřejným posláním zároveň. Vedle ní se ale také rád pohnu a zároveň relaxují na kole projížďkami po jihočeské krajině, bez jejíž malebnosti nemůžu existovat. Měl jsem štěstí vytvořit si pracovní podmínky, tak aby mi zbylo hodně času i na sebe sama. Lituji jen toho, že se mi při sedavém zaměstnání nepodařilo udržet váhu. Ale jinak jsem celkově spokojen s tím, co mám, a víc nepotřebuji. 

  Tři nejinspirativnější osobnosti jsou pro mne Svatý Jan Pavel II., Jan Patočka a Josef Lux.

   

 • Vladimír Iliev

  Vladimír Iliev

  odborný lektor

 • Zdenka Macháčková Šimánková

  Zdenka Macháčková Šimánková

  finanční a provozní ředitelka, statutární zástupce

  Jsem k zastižení v úterky a čtvrtky, ve středu po domluvě. Mohu pomoci s konzultacemi u prací studentů.           

  Proč VOŠP?

  Co je na VOŠP za nejlepší?  Žádná taková jiná není, v tom je její unikátnost! Je školou církevní a přece jen školou moderní doby a technologií, působní v ní řada profesionálů z médií, kteří dokáží studenty dobře připravit, nastartovat jejich profesní kariéru a dají jim "přičuchnout" k profesi.

  Můj tip studentům – studujte pilně, experimentujte, staňte se osobností! Buďte zosobněním vyšších ideálů, ke kterým vás naše škola pomůže dovést: odpovědnost, kuráž, čestnost, porozumění a respekt.

  Moje pracovní zkušenosti

  Pracovala jsem v telekomunikacích, médiích, maloobchodě a e-commerce na řadě seniorních pozic, zejména v oblasti financí. Zaměřuji se na komplexní finance a nastavování procesů rostoucích firem. Jsem silně obchodně orientovaný partner. Mám bohaté zkušenosti s krizovým managementem, projektovým řízením, konsolidací firem a rovněž s integračními procesy v rámci velkých korporátních skupin.

  Ještě jednou, ale krátce...

  • Finanční controller EuroTel (1992-1995)
  • Finanční controller ČNTS - NOVA TV (1995-1998)
  • Finanční ředitel ČNTS - NOVA TV (1998 -2002)
  • Country Finance manager Electro World (2002-2005)
  • CFO of CE Region Electro World, under Dixons Retail Group (2005 -2013)
  • CFO Mall.cz and Net Retail Group (2013-2019)
  • Partner v Reflex Capital (od r. 2019)
  • Zástupkyně ředitele VOŠP (od r. 2019)

  Pár slov o mně

  Volného času je zatraceně málo. Kromě pracovních pozic pomáhám s rodinným businessem www. chalupa-na-horach.cz. Stavím roubenku na Šumavě. Miluji improvizaci, výzvy a dynamiku života. Miluji svého muže, vážím si toho, co dokázal v 90. letech při budování České republiky po sametové revoluci. Miluji svoji rodinu, našeho čtyřnohého miláčka, cestování, zahradu, kulturu, zejména činohru nebo dobrý rockový koncert. Nedokážu sedět s rukama v klíně. Baví mě sport ve smyslu cokoli dělat pro své tělo a očistu mysli. Baví mě a musí mě bavit lední hokej, což pro maminku hokejisty znamená strávit celou zimní sezónu na stadionech. Mám ráda dobré, lehké jídlo, s čokoládou u mě moc neuspějete, ale podle nálady a rozpoložení vyzkouším a experimentuji se všemi druhy kuchyně!

  Tři osobnosti, které mě nejvíce inspirovaly? Kolem mě prošla z mého pohledu řada osobností, jejichž jména možná neznáte, a přesto byli pro mě osobně v ledasčem inspirující. Z těch velkých jmen by to byli lidé, kteří kráčeli navzdory době, viděli nové perspektivy, svou vůlí a postoji posunovali vnímání obyčejných lidí a tím pro nás zanechali po sobě odkaz.

  Moje životní krédo – nic není nemožné.

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).