Televizní publicistika

 • V úvodním společném základu studenti získají teoretickou a praktickou orientaci v audiovizi a seznámí se světem televizních, audiovizuálních a digitálních médií.
 • Poté si na základě svých preferencí vybírají svoji specializaci, kterou se budou zabývat v následujícím studiu (reportážní fotografie, kamera a střih nebo audiovizuální produkce).
 • Svoje dovednosti a potřebné předpoklady pro danou profesi rozvíjejí pod vedením řady profesionálů z oboru, kteří podporují jejich tvůrčí potenciál a kladou hlavní důraz na tři aspekty pedagogické práce – řemeslo a kreativitu, týmovou práci a tvorbu reálných výstupů.
 • O profesionalitě a dovednostech našich studentů nejlépe vypovídá to, že připravují vlastní pořad Student´s life pro Televizi Seznam.

Řemeslo a kreativita

 • Studenti jsou schopni samostatně navrhnout, realizovat a vyhodnocovat elementární formáty, s nimiž pracuje audiovize v publicistice.
 • Zároveň si osvojují techniky zpracování výstupů jako televizní reportáž, televizní magazín, rozhlasová anketa, blog, fotokniha a další.
 • Naučí se interpretovat video, fotografický a zvukový a materiál z hlediska informační obsažnosti i estetických kvalit.
 • Získají základní dovednosti nutné pro práci v audiovizuálních a digitálních médiích.
 • Orientují se ve vývoji technologií a jsou schopni rozumět principům tvorby jednotlivých AVD obsahů
 • Umí aplikovat vstupní znalosti v praktické tvorbě zpravodajsky orientovaných médií pro účely masové, korporátní, sociální a komunitní komunikace.
 • Pracují s profesionální technikou a osvojují si standardy velkých audiovizuálních produkcí v České republice, především České televize a Českého rozhlasu.

Týmová práce

 • Studenti hlouběji rozvíjejí svou řemeslnou zdatnost a zpracovávají náročnější zadání, která jsou přípravou k ročníkovým a absolventským pracím.
 • Pod vedením vedoucích dílen se učí dodržovat pracovní postupy, s nimiž se pak potkají ve své budoucí praxi od výroby televizního pořadu, ankety, reportáže či krátkého dokumentu až po rozhovor ve studiu, rozhlasové vysílání, komerční fotografickou práci nebo animační a multimediální zakázku.
 • Spolu se svými spolužáky tvoří týmy, v nichž přebírají jednu z profesních rolí – kameraman, zvukař, střihač, fotograf, produkční, redaktor či moderátor.

Tvorba reálných výstupů

 • Studenti si osvojují systém manažerského řízení a řemeslnou profesionalitu. Seznamují se s dokumentací nezbytnou k realizaci výstupů včetně smluvních vztahů, detailní produkční prací i tím, jak je důležité jednání s klienty.
 • Pracují jako v reálné firmě, mají jasně dané odpovědnosti, musí plnit harmonogram výroby a dodržovat termíny. Učí se audiovizuální projekty připravovat, realizovat a dokončovat.
 • Jednotlivé týmy zajišťují audiovizuální servis nejen pro interní potřebu školy a jejích ostatních zaměření, ale i pro externí partnery.

Podle konkrétního aktuálního zadání studenti tvoří ve specializačních dílnách vlastní profesionální mediální výstupy:

Navštivte také naši mediální galerii, kde se můžete v jednotlivých sekcích seznámit s mediální produkcí našich studentů – od školních časopisů přes reportáže a talk show až po PR projekty.

 

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).